İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

“İç kontrol sistemi ve iç kontrol sisteminin işleyişinde iç denetimin rolü” başlıklı bu projenin amacı; kurumlarda bulunan iç kontrol sistemi ve iç denetimin süreçteki rolü ve etkinliği konusunda bilgiler elde etmek ve çalışma sonucunda kurumlarda iç kontrol sistemi ve iç denetim farkındalığının oluşmasına katkı sağlamaktır. İç kontrol; idarenin faaliyetlerine makul güvence sağlayarak, faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, yasa ve düzenlemelere uyumunu sağlayan üst yönetim ve çalışanları tarafından yönetilen bir sistemdir. İç kontrol faaliyetleri; riskleri, yönetim ile kontrollerinin yetkinliğini belirleyip geliştirerek gerekli kontrol sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak amacı çerçevesinde kurulan; iç denetim ise kurumlara değer katmak ve geleceğe yönelik olarak faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan bağımsız ve objektif güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu çalışmada ayrıntılı olarak incelenen iç kontrol ve iç denetim kavramları sonrası, idarelerde oluşturulmuş iç kontrol sistemlerinde iç denetimin rolü ve önemi vurgulanmıştır. İç kontrol ve iç denetim detaylı olarak incelendiği çalışma sonucunda birbirlerinden farklı iki kavram olmalarına rağmen aralarında yakın ve güçlü bir ilişki bulunduğu; etkin ve etkili iç kontrol sistemlerinin mevcut olduğu kurumlarda iç denetimin faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli değişimini teşvik etmek suretiyle kurumun etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı olduğu görülmektedir. “In the functioning of the internal control system internal control system and the role of internal audit titled” internal control system and internal audit process in the institutions the aim of this project to obtain information on the role and effectiveness of the internal control system and internal audit as a result of the study is to contribute to the creation of awareness in institutions. Internal control is a system managed by top management and its employees, which ensures the efficient and effective execution of activities, the reliability of the financial reporting system, compliance with laws and regulations by providing reasonable assurance to the activities of the administration. Internal control activities; established within the framework of the purpose of establishing and implementing the necessary control systems by determining and improving the risks, the competence of management and controls; internal audit, on the other hand, is a consulting activity that provides independent and objective assurance established in order to add value to organizations and contribute to the development of activities for the future. After the concepts of internal control and internal audit, which were examined in detail in this study, the role and importance of internal audit in internal control systems established in administrations were emphasized. As a result of the study, in which internal control and internal audit were examined in detail, it was found that although they are two different concepts, there is a close and strong relationship between them; in institutions where effective and effective internal control systems are available, internal audit helps Decisively to have effective controls by evaluating the effectiveness and efficiency of activities and encouraging their constant change.

Description

Keywords

İç Denetim, İç Kontrol, Etkinlik, Kontrol

Citation