İmpalsif klein-gordon s-dalga denkleminin spektral özellikleri

No Thumbnail Available

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Abstract

Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, spektral teori ve saçılım teorisinde kullanılan bazı temel kavramlar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, impalsif koşul ve bir sınır koşulu ile reel potansiyelli Klein-Gordon s-dalga denklemi tarafından elde edilen bir sınır değer problemi incelenmiştir. Problemin üst yarı düzlemde Jost çözümü ve Jost fonksiyonu elde edilmiş, elde edilen bu veriler yardımıyla da saçılım fonksiyonu tanımlanmış ve saçılım fonksiyonunun bazı özellikleri ispatlanmıştır. Ayrıca Jost çözümünün katsayılarıyla ilgili olan Jost fonksiyonu için asimptotik eşitlik verilmiştir. Dördüncü bölüm tartışma ve sonuç kısmına ayrılmıştır. This thesis consist of four chapters. The first chapter is devoted to the introduction. The second chapter, some well known basic definitions and theorems of spectral theory are given. The third chapter, a boundary value problem generated by the Klein-Gordon s-wave equation with a real potential with an impulsive condition and a boundary condition is examined. The Jost solution and Jost function of the problem in the upper half plane were obtained, and with the help of these data, the scatter function was defined and some properties of the scatter function were proven. Additionally, asymptotic equality is given for the Jost function, which is related to the coefficients of the Jost solution. The fourth chapter is devoted to discussion and conclusion.

Description

Keywords

Klein-Gordon denklemi, saÁ¨l¨m fonksiyonu, Jost fonksiyonu, Jost Áˆz¸m¸, impalsif ko¸sul, ˆzdegerler, asimptotik e¸sitlik

Citation