Piridilazometinfenollerin polmerizasyonu

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fen Bilimleri Enstitüsü

Abstract

2- ve 4-[(4-piridilmetilen)-imino]fenol (2-PİF ve 4-PİF)'in polimerleri, 60-90ºC arasında, bazik ortamda, yükseltgen olarak oksijen kullanılarak oksidatif polikondensasyon reaksiyonu ile sentezlendi. Prosesin temel değerleri ve optimum reaksiyon koşulları belirlendi. Polimerlerin verimleri sırasıyla, %50,1 ve %52,4 olarak bulundu. Sentezlenen monomer ve polimerlerin yapıları, FTIR, UV, 1H-13C-NMR ve elementel analiz yöntemleri ile aydınlatıldı. 1 H-13C-NMR verilerine göre; polimerizasyon, 2-PİF'in -OH gruplarına göre, orto, para ve oksifenilen konumlarından gerçekleşmektedir. 4-PİF'in -OH gruplarına göre, orto ve oksifenilen konumlarından gerçekleşmektedir. Mol kütlesi dağılım değerleri ise SEC ölçümleri ile belirlenmiştir. Sayıca ortalama mol kütlesi(Mn), kütlece ortalama mol kütlesi (Mw) ve heterojenlik indisleri poli(2-PİF) ve poli(4-PİF) için sırasıyla 11358, 12624 g mol-1, 1,112 ve 2164, 3156 g mol-1, 1,46 olarak bulunmuştur. Termogravimetrik analiz (TG) değerlerine göre; 2-PİF, poli(2-PİF), 4-PİF ve poli(4-PİF) için 1000ºC'deki karbon artık miktarı sırasıyla %18,17, %45,10, %33,68 ve %42,50 olarak bulunmuştur. Sentezlenen polimerlerin elektriksel iletkenlikleri ölçülmüş ve tipik yarı iletken özellik gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca antimikrobiyal aktiviteleri de incelenmiştir. Abstract The polymers of 2- and 4-[(4-pyridilmethylene)-imino] phenol (2-PIP and 4-PIP) have been synthesized from the oxidative polycondensation (OP) reaction by using molecular oxygen as oxidant in an aqueous alkaline medium between 60-90ºC. Optimum reaction conditions and the main parameters of the process were determined. The yields of polymers were found to be 50.1% and 52.4% by using molecular oxygen as oxidant in an aqueous alkaline medium. The structures of the synthesized monomers and polymers were confirmed by FTIR, UV, 1H-13C- NMR and elemental analysis techniques. The characterizations were made by TG-DTA, size exclusion chromatography (SEC) and solubility tests. The 1H-13C-NMR data shows that the polymerization proceeded with C-C and C-O-C coupling system of ortho and para positions and oxyphenylene according to -OH group of 2-PIP and ortho positions for 4-PIP. The molecular weight distribution values of the product were determined from SEC measurement. The number-average molecular weight (Mn), weight-average molecular weight (Mw) and polydispersity index (PDI) values of poly-2-[(4-pyridilmethylene)-imino]phenol (poly-2-PIP) and poly- 4-[(4-pyridilmethylene)-imino]phenol (poly-4-PIP) were found to be 11358, 12624 g.mol-1, 1.112 and 2164, 3156 g mol-1, 1.46, respectively. According to thermo gravimetric analysis (TG), the carbon residues of 2-PIP, poly-2-PIP, 4-PIP and poly-4-PIP were found to be 18.17%, 45.10%, 33.68% and 42.50, %respectively, at 1000ºC. Electrical conductivities of the polymers were measured, showing that the polymers are a typical semiconductor. Also, antimicrobial activities of the compounds were tested against some microorganisms.

Description

Keywords

Bilim

Citation