TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ: SES, SESİN İLETİMİ, KAYIT EDİLMESİ VE DEPOLANMASI

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

İletişim insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar önceleri birbirleriyle konuşarak iletişim kurmuşlardır. Zamanla göçler, nüfus artışı gibi sebeplerden dolayı yerleşim yerleri arasındaki mesafelerin artmasıyla insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek için değişik araçlara ihtiyaç duymuşlardır. Sesin ulaşamadığı yerlere ateş yakarak, duman çıkararak, mağara duvarlarına resimler çizerek güçte olsa iletişim sağlamaya çalışmışlardır. Nüfusun artması ve yeni şartların oluşmasıyla bu iletişim şekilleri ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Bunun üzerine insanlar yeni iletişim araçlarını geliştirme ihtiyacı duymuşlardır. (KILIÇ, Sadettin: 2014) Geliştirilen her kitle iletişim aracı bir önceki iletişim aracını ortadan kaldırmadan iletişimin kapsamını güçlendirmiş, zaman ve imkânı daha ekonomik, daha verimli kullanma olanağını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde hem siteler hem de sosyal medya araçları iletişim çok farklı bir boyuta taşımıştır. İnsanların da bu gelişmeler siyasete, ekonomiye, felsefe ve diğer kültürlere bakış açısını değişmiştir. Günümüzde iletişim geçmiş dönemlerden oldukça farklıdır eski teknolojilerin yerini mesaj siteleri almıştır. Bugün artık hem analog sistemler hem de dijital ses kayıt sistemleri ses ve kayıtta ortak olarak kullanılmaktadır. Ses mühendisleri de çoğu zaman eski teknolojiden vazgeçememekle birlikte yeni teknolojisizde yapamamaktadır. Eski ve yeninin iç içe geçtiği ses teknolojisi alanında yeni gelişmeler kendini göstermeyi sürdürmektedir İcat hiç şüphesiz geliştirilen teorilerin bir sonucudur. Zaman içinde buluşun nasıl çalışabileceğini veya sesin fiziksel özelliklerinin nasıl manipüle edileceğini belirten teoriler her zaman teknolojik gelişmeden önce gelmiştir. 1880’li yıllardan bu yana ses tarihi boyunca üretilen her icat, ilk olarak teori olarak sunulmuştur. Kimi zaman bu teoriler uzun uğraşlar sonucunda kanıtlanabilmiştir. Bazı dönemlerde ise maalesef kanıtlanamamıştır. Ses ve kayıt tarihinin günümüzde geldiği noktada, kanıtlanmış teorilerin üstünlüğü ses tarihini de biçimlendirmiştir. Sonraki aşama da ise ortaya atılan teoriler gelişimin sürmesini sağlayacaktır.

Description

Keywords

nüfus artışı, göçler

Citation