Uluslararası ceza hukukunda suçluların çokluğu

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Uluslararası ceza hukukunda suçluların çokluğunu konu alan bu tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kapsamında uluslararası ceza hukukunda bireysel ceza sorumluluğu genel olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede cezai sorumluluğun gelişimi, uluslararası ceza hukukunda kusurluluk, uluslararası ceza hukukunda toplu suçluluk ve bireysel sorumluluk ile bu kapsamda suça katılım modelleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Roma Statüsü'ne kadar uluslararası ceza hukukunda suçluların çokluğuna ilişkin yapılan düzenlemeler ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle Uluslararası Askeri Mahkemelerin kuruluşu incelenerek, bu mahkemelerdeki yargılamalarda uygulanan kolektif ceza sorumluluğu ve mahkemelerin bu kapsamda değindiği komplo suçu ve suç örgütlerine ilişkin yaklaşımları değerlendirilmiştir. Ardından, Ad Hoc Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin uyguladığı bir faillik türü olan müşterek suç girişimi ele alınmış, kavramın neden ortaya çıktığı, unsurları, suç genel teorisindeki suça iştirakten farkları ve hibrit uluslararası ceza mahkemelerinin kararlarında nasıl uygulandığı ve kavramın eleştirileri incelenmiştir. Çalışmanın son bölümü ise günümüzde bu konudaki tek sabit mahkeme olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ve kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne ayrılmıştır. Bu kapsamda öncelikle UCM'nin kuruluşu, yetki ve kabul edilebilirlik şartlarına ilişkin kısa bir bakış sunan bu çalışma, esasen Roma Statüsü kapsamında bireysel ceza sorumluluğunun nasıl düzenlendiğine odaklanmış, hem Statü'nün ilgili 25. Maddesine ilişkin genel yaklaşım ele alınmış, hem de 25. ve 28. maddelerde sunulan sorumluluk türleri sırasıyla karşılaştırmalı hukukta ve UCM kararlarında incelenmiştir. This dissertation examines individual criminal responsibility in international criminal law. It consists of three main parts. The first chapter examines the general concept of individual criminal responsibility in international criminal law. In this context, the development of the idea of criminal responsibility, culpability in international criminal law, collective guilt and individual responsibility as well as modes of participation in crime are addressed. The second chapter discusses regulations regarding individual criminal responsibility in international criminal law until the Rome Statute. Firstly, the establishment of the International Military Courts was examined. The application of collective criminal responsibility and the approaches of the conspiracy and criminal organizations were evaluated. Then, the dissertation discusses the joint criminal enterprise (JCE) which was used by the Ad Hoc International Criminal Tribunals as a form of perpetration. The dissertation addresses the root causes of JCE, its different modes, its distinct features from participation of crime, its application in the hybrid tribunals, and its criticism. The last part of the study is devoted to the International Criminal Court (ICC), which is the only permanent international criminal court, and its founding status, the Rome Statute. In this chapter, the dissertation provides a brief overview of the ICC, its jurisdiction and admissibility criteria. Then it focuses on the relevant regulation on individual criminal liability in Art. 25 and Art. 28 of the Rome Statute. The dissertation addresses different types of liability listed in Art 25 and Art 28 of the Rome Statute by providing explanations in comparative criminal law and in the ICC decisions.

Description

Keywords

toplu suçluluk, bireysel sorumluluk, kolektif sorumluluk

Citation