Simmental ve esmer sığır ırklarında sıcaklık stresinin bazı üreme ve süt verimi özellikleri üzerindeki etkileri

No Thumbnail Available

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Bu çalışmada; TİGEM'e bağlı Gözlü Tarım İşletmesi'nde Simmental ve Esmer sığır ırklarında Sıcaklık Nem İndeksinin (SNİ), süt sığırı çiftliklerinin yönetiminde öneme sahip üreme ve süt verimi özellikleri (gebelik başına tohumlama sayısı, buzağılama arası süre, laktasyon süt verimi, ortalama süt verimi, laktasyon süresi, kuruda kalma süresi) üzerindeki etkileri incelenmiştir. SNİ modeli olarak NRC (1971) tarafından bildirilen model kullanılmıştır. SNİ, ırk ve makro çevre faktörlerinin üreme ve süt verimi özellikleri üzerindeki etkilerini tahmin etmek için en küçük kareler analizi uygulanmıştır. Analizlerde her iki sığır ırkı için 2018, 2019, 2020 yıllarında saptanan üreme ve süt verim özelliklerine ait kayıtlar ve çiftlikte yer alan meteoroloji istasyonunda ölçülen meteorolojik özelliklere (sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı, solar radyasyon, basınç) ait veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki sığır ırkında da, SNİ ≤ 68, 68 In this study; In Gözlü Agricultural Enterprise affiliated with TİGEM, in Simmental and Brown Swiss cattle breeds, the effects of Temperature Humidity Index (THI) on the reproductive and milk yield characteristics (the number of insemination per pregnancy, calving interval, lactation milk yield, average milk yield, lactation period, dry peiod) that are important in the management of dairy cattle farms were examined. The model reported by NRC (1971) was used as the SNI model. Least squares analysis was applied to estimate the effects of SNI, breed and macro-environment factors on reproductive and milk yield characteristics. In the analyses, records of the reproductive and milk yield characteristics determined in 2018, 2019, 2020 for both cattle breeds and data on the meteorological characteristics (temperature, relative humidity, wind speed, solar radiation, pressure) measured at the meteorological station on the farm were used. As a result of the research, it was determined that, SNI ≤ 68, 68

Description

Keywords

sığır, termal stres, üreme ve süt verimi özellikleri

Citation