Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorHalloran, Nilgün
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet
dc.date.accessioned2022-05-27T08:32:37Z
dc.date.available2022-05-27T08:32:37Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80536
dc.description.abstractThe research is carried out to determine the effects of storage conditions and packaging materials on postharvest quality changes of celeriac. İzmir celeriac cultivar were used in the experiments. Roots were stored in the cold stores set at 0° and 5°C at 85-90% relative humidity and in ventilated store. Roots were placed into storage areas in open trays and in 5kg sized perforated PE bags. Weight loss, color changes, skin and core thickness, rooting and sprouting ratio, hallowness, loss due to infections, respiration rate, total soluble solids and poliphenol oxidase enzyme activity were evaluated at mounthly intervals during storage period. The results showed that color change can not be used indicator of postharvest storage duration. However, weight loss is a useful index for the determination of storage period since 8% weight loss causes shrevelling in the roots. Microorganism caused losses were found to be dependent upon to the packaging application and storage temperature. When the all data and observations taken together, the best conditions for storing celeriac was determined as 7 mounths within perforated PE bags under 0°C temperature and 85-90% relative humidity. Key words: Celeriac, cold storage, rooting, sprouting, color changes, hallowness,, PO activity, infection, packagingtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBahçe bitkileritr_TR
dc.titleDepolama sıcaklığı ve polietilen ambalajın kök kerevizinin (Apium graveolens L. var rapaceum) muhafaza süresine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects of storage temperature and polyetheyelene packaging on storage duration of beleriac (Apium graveolens var. rapaceum)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBahçe Bitkileritr_TR
dc.description.ozetAraştırma, kök kerevizinde hasattan sonra oluşan kalitatif ve kantitatif değişimler üzerine depolama ve ambalaj materyalinin etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Denemede İzmir kök kerevizi çeşidine ait kökler 0°C ve 5°C sıcaklık ve %85-90 oransal nem içeren soğutuculu depolar ile soğutucusun depoda muhafaza edilmiştir. Kök kerevizleri açıkta kasalarda ve 5kg'lık delikli PE ambalajlarda denemeye alınmıştır. Muhafaza süresince aylık aralıklarla alınan örneklerde ağırlık kaybı, öz rengi değişimi, kabuk ve öz kalınlığı, filizlenme ve köklenme oranı, koflaşma oranı, enfeksiyondan kaynaklanan kayıp miktarı, solunum hızı, suda eriyebilir toplam kuru madde miktarı ve polifenol oksidaz enzim aktivitesi belirlenmiştir. Elde edilen bulgular kök kerevizinde öz rengi değişiminin muhafaza süresinin belirlenmesinde kullanılmayacağını, ağırlık kaybının ise bu açıdan uygun bir kriter olduğunu göstermiştir. Ağırlık kaybının %8'e ulaşmasıyla köklerde pörsüme başlamaktadır. Kök kerevizinde muhafaza sırasında enfeksiyondan kaynaklanan kayıplar sıcaklık ve ambalaj uygulamasına göre değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde kök kerevizi için uygun depolama koşulunun 0°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde, delikli PE ambalajda olduğu ve bu koşullarda kök kerevizinin 7 ay süre ile muhafaza edilebileceği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Kök kerevizi, soğukta muhafaza, filizlenme ve köklenme, renk değişimi, koflaşma, PO aktivitesi, enfeksiyon, ambalajtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record