sherpa/romeo

Now showing items 21-40 of 59942

  • Denetim birimlerinde örgütsel stres kaynakları ve stres yönetimi: Tarım ve Orman Bakanlığı örneği 

   Sarıca, Gül Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İşletme Ana Bilim Dalı, 2020)
   Günümüz modern toplumlarında stres en fazlakarşılaşılan, hemen hemen herkesin deneyimlediği bir kavram olarak yerini almaktadır. Özellikle çalışanların günün büyük bir kısmını çalışma ortamında geçirmesi nedeniyle stresin ...
  • Gens'ten Can'a: Alevilikte siyasal birimin iz düşümü 

   Buldak Yurtoğlu, Banu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmanın amacı, eşitlikçi kandaş toplum özelliklerine sahip olan Alevi topluluğunda siyasal bağları ortaya çıkarmak ve topluluğun simgesel evreninde önemli bir yeri olan "Can" kavramının bir yorumunu sunmaktır. ...
  • Yeni medya okuryazarlığı bağlamında Z kuşağının sosyal medya kullanım alışkanlıkları 

   Özel, Burçak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, 2020)
   Medya okuryazarlığı, medyanın teknolojik gelişimine paralel olarak çocukların ve gençlerin farklılaşan medya kullanım alışkanlıkları doğrultusunda bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm sonucunda özellikle sosyal medya ...
  • Arka-aydınlatmalı ve kenar-aydınlatmalı LCD arkaışık ünitesi tasarımı ve optik özelliklerinin karşılaştırılması 

   Karadeniz, Güney (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Fizik Ana Bilim Dalı, 2021)
   Bu tez çalışmasında, ilk olarak aydınlatma optiği, fotometri ve radyometri ile ilgili temel kavramlar gözden geçirilmiştir. Daha sonra, LCD arka ışık ünitelerinde kullanılan birimler ve LightTools optik tasarım programı ...
  • Afrika Müslüman azınlıkları tarihi -Sevâhilî ülkesi Kenya- 

   Onur, İbrahim Halil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2020)
   Günümüz Kenya sahilleri İslamiyet ile çok erken bir zaman diliminde tanışmıştır. Sevâhilî adını alan bu sahil medeniyeti birçok alanda döneminin önünde bir medeniyet olmuştur. Sahillerde kurulan bu şehirler, edebiyat, ...
  • İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk basınında emperyalizm eleştirileri: Markopaşa örneği 

   Dilan, Korkmaz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayın hayatına başlayan ve siyasal mizah türünde yayınlanan Markopaşa gazetesinin emperyalizme karşı muhalefetini analiz etme amacındadır. Kadrosunda Sabahattin Ali, Aziz Nesin, ...
  • Egeria densa'nın çinko oksit nanopartikülü ile kontamine olmuş sularda fitoremediasyon potansiyelinin değerlendirilmesi 

   Dilbaz, Dilara (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
   Nanoteknoloji ve nanopartiküllere olan ilgi günden güne artmaktadır. Boyutlarının kazandırdıkları eşsiz fiziko-kimyasal özellikleri bu ilginin temel sebeplerinden biridir. Çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip ...
  • İlkel birikim ve arazi toplulaştırma uygulaması 

   Yılmaz, Berivan Sevna (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu tez çalışması ilkel birikim kuramından faydalanarak Türkiye'de arazi toplulaştırma uygulamasının bir ilkel birikim aracı haline geldiğini ileri sürmektedir. Marx'ın analizinde ilkel birikim feodal üretim tarzından ...
  • Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Kültepe'de bulunan taş aletler 

   Ay, Cihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
   "Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Kültepe'de Bulunan Taş Aletler" başlıklı tez kapsamında Kültepe'de bulunan 161 tane taş alet incelenmiştir. El baltası, sap delikli balta, el taşı, havaneli, baskı aleti, biley taşı, perdah ...
  • Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Orta Anadolu'da bulunan kurşun külçe ve halkalar 

   Rıdvanoğulları, Yılmaz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
   "Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Orta Anadolu'da Bulunan Kurşun Külçe ve Halkalar" başlıklı tez çalışmasında ele alınan merkezlerde Koloni Çağı'na ait tabakalardan ele geçirilen altmış üç adet kurşun külçe ve iki yüz ...
  • 1960'lardan 2019'un sonlarına Türkı̇ye'de kırsal dönüşüm: Selvı̇ Köyü örneğı̇ 

   Derdiyok Kılıçaslan, Bilge (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada 1960'lardan günümüze küresel ve yerel ekonomi politik paradigma değişimlerinin tarım politikalarına etkisi tarihsel bağlamda ele alınmıştır. Tarım politikalarındaki değişim makro eksende ele alınırken, mikro ...
  • İvedi yargılama usulünün adalete ulaşma hakkının unsurları bakımından değerlendirilmesi 

   Çelikhan, Özge Cansu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la eklenen bir maddeyle, ivedi yargılama usulü düzenlenmiştir. İvedi ...
  • Avrupa'da İslamofobi: Fransa örneği 

   Abacı Perv, Anette (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020)
   Dünya'da yükselişe geçen göç oranları sebebiyle çok kültürlü toplumlarda İslam dinine inanan kişiler, yani Müslümanların sayısı artmıştır. Kendi öz vatanlarında yaşayan ve islam dinine inanmayan kişilerin, Müslümanlara ...
  • Türkiye'de modernleşme sürecinde Hayat Dergisinde kadının temsili: 1956-1960 yılları arası inceleme 

   Öztürk, Selin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, 2020)
   "Türkiye'de modernleşme sürecinde Hayat dergisinde kadının temsili: 1956-1960 yılları arası inceleme" başlıklı bu çalışmada 1956- 1960 yılları arasında Hayat dergisinde kadının fotoğraf ve metinlerde nasıl konumlandırıldığı ...
  • The shifts in the media perception and construction of Russia in the AKP period: The preponderance of the realpolitik 

   Sevinç, Gökçe Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Medya Ve İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2020)
   Türkiye ve Rusya tarih boyunca derin ilişkilere sahip olmuştur ve bu ilişkilerin birçok formu vardır. Bu ilişkiler medya kuruluşlarına belli anlatılar oluşturmak için fırsat oluşturur. Ancak bu anlatılar rastgele değildir ...
  • Türkiye'de örgütlü dini söylemlerin göç olgusuna yansımaları: Suriyeli göçmenler üzerine bir inceleme 

   Arıçam, Nurefşan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu araştırma, Suriyelilerin Türkiye topraklarına savaş, zulüm gibi insan kaynaklı afetlerden dolayı göç etmesi ile başlayan süreçte aynı dini inanca mensup toplum kesimlerinin uyum konusunda aşkın olanın toplumsal bütünleşmeye ...
  • Klasik Çin yazınında ve Mo Yan'ın eserlerinde tilki imgesi 

   Kurtuldu, Erdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2021)
   "Klasik Çin Yazınında ve Mo Yan'ın Eserlerinde Tilki İmgesi" başlıklı bu tezde, Çin'in yaşayan en önemli yazarlarından Nobel ödüllü Mo Yan'ın eserleri yazarın edebiyat yolculuğunda önemli bir unsur olan tilki üzerinden ...
  • Kâdî Abdulcebbâr'ın Kur'ân tasavvuru 

   Civek, Metin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Müslüman düşünce tarihinde Kelâmi tartışmaların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan önemli meselelerin başında Kur'ân'ın konumlandırılması ve anlaşılması konuları gelmektedir. Bu tezde, bu mesele, Kâdî Abdulcebbâr ...
  • Süpersimetrik U(1)' modelde nötralino, chargino ve Higgs bozonları 

   Bulduk, Ahmet Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021)
   Bu tezde hem MSSM'nin hem de U(1)' genişletilmiş MSSM'nin Higgs, chargino ve nötralino (electroweakino) sektörleri incelenmiştir. Çalışma; fenomenolojik MSSM için ve elektrozayıf skalayla yeterince ağır kütleli bir Z^' ...
  • Hititçe çivi yazılı metinlerde dokuma 

   Tuncer, Hasan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
   Tarihin en eski devirlerinden bu yana, çeşitli kıyafetler giyen insanoğlu, bu kıyafetleri zaman içerisinde geliştirmiştir. Bu dokuma ürünleri, insanın yalnızca giydiği bir nesne değil, aynı zamanda o kimsenin duygularını, ...