sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 60318

  • Sayı : 245 Yayın Tarihi : 2021 

   Ankara Üniversitesi Bülteni (Ankara Üniversitesi, 2021)
  • Türkiye'de Bangladeş Çalışmaları- I 

   Dündar, Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
  • Beş sülale çağı'nda Sha-T'O'ların Çin toplumuna etkileri (907-960) 

   Dündar, Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
  • Prof. Dr. Pulat OTKAN anısına 

   Dündar, A.Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
  • Anne babanın duygusal istismar farkındalığı ile çocuğun algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü 

   Öztürk, Cansu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada, anne-babanın duygusal istismar konusunda farkındalıkları ile çocuğun çevreden algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 ...
  • Samiriliğin ortaya çıkışı ve kutsal metinler ışığında erken dönem samiri-yahudi ilişkileri 

   Gerçekcioğlu, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
   Giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan bu çalışmada Samiriliğin ortaya çıkışı ve erken dönemde Yahudi-Samiri ilişkileri incelenmiştir. Girişte araştırmamızın konusu, amacı, araştırma boyunca kullanılan metot ve kaynaklardan, ...
  • Temel benlik değerlendirmelerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi 

   Karaveyisoğlu Kafadar, Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı : Sosyal Psikoloji Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, tam zamanlı bir işte çalışmakta olan bireylerin temel benlik değerlendirmeleri ile iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin Türkiye'de farklı sektörleri içeren geniş bir örneklemde ...
  • Hava sahası ve hava ulaştırmanın hukuki rejimi 

   Güler, Taha (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2018)
   Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında hava araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler sonraki süreçte hukuk kurallarına da yansımıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde akdedilen çok taraflı niteliğe sahip ...
  • Ortaokul din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri ile değerlendirilmesi 

   Çiftçi, Harun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
   Araştırmanın konusu; ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve veli ...
  • Antik Dönemde Lampsakos kenti ve sikkeleri 

   Ertoy, Özkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
   "Antik Dönemde Lampsakos Kenti ve Sikkeleri" başlıklı bu tez çalışması kapsamında antik dönem boyunca Lampsakos kentinin tarihi coğrafyası, kentte önemli bir yere sahip olan Priapos kültü ve kentin ekonomisi incelenmiştir. ...
  • Türk, Azerbaycan ve Rus Hukukunda limited şirket yöneticilerinin sorumlulukları 

   Aliyeva, Sevinj (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2018)
   Limited şirketler pek çok Avrupa ülke hukuklarında olduğu gibi, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya hukuklarında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanun`unun limited şirkete ilişkin hükümlerinde 6762 ...
  • Yahudi kutsal kitabı, Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de r-d-y kökünün artsüremli semantik incelemesi 

   Ünsal, Ramazan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
   Yahudi kutsal kitabında Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de "rdy" kökünün artsü-remli anlam incelemesini yaptık. Odak kavram olarak günlük konuşmalarımızda ve Kur'an'da çokça kullanılan "rdy" kökünü belirledik. İnceleme kökü, ...
  • Ekonomik krizler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü: Türkiye örneği 

   Doğan, Eren (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
   Ekonomik krizlerin oluşmasında ve aşılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin taşıdığı önem gözardı edilmiştir. Gerek ekonomik krizlerin yayılmasının hızlanmasındaki rolü gerekse teknolojik gelişmelerle bezenmiş yeni ...
  • Küçük Buzul Çağı`nın Osmanlı`ya etkisi 

   Mamedova, Roiala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, 2018)
   Küçük Buzul Çağı 1350-1850 senelerinde dünyayı kendi etkisine aldı. Genel araştırmadan çıkardığım sonuca göre, dünyaya yön verme gücüne sahipti. Soğuk, yağmur, kuraklık, kıtlık, hastalık getirerek binlerle insanın ölümüne ...
  • Ankara salon düğünlerinde ritüelleştirme, performans ve akılcılaştırma 

   Panova, Maria (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırma, salon düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirme biçimlerini, ritüele dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan ...
  • Celaleddin Devvani'de Tanrı'nın varlığı ve sıfatları 

   Çubukcu, Esma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
   Tanrı'nın varlığının kanıtlanması, ilahi basitlik ve ilahi sıfatlar meselesi filozoflar ve kelamcılar arasında tartışılan ve görüş ayrılıklarının belirginleştiği felsefesi-teolojik geleneğin ve çağdaş din felsefesinin en ...
  • Erken Cumhuriyet Döneminde sosyo-hukuksal tahayyül 

   Aydın, Murat Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017)
   Cumhuriyetin hukuki gelişmelerinin önemli bir kısmı Osmanlı'dan ve özellikle Nizamiye mahkemelerinden devralınmıştır. Bu durumda, Cumhuriyetin hukuki değişimleri ne anlam ifade etmektedir? Eğer Cumhuriyet, Nizamiye mahkemeleri ...
  • Köy yerleşim yeri olarak hazine arazilerinin tahsisi ve imar işlemleri Bingöl ili örneği 

   Esen, Ali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Köy yerleşim yerlerinin planlanması ve buna göre inşaat ve altyapı çalışmalarının yapılması, kırsal kalkınma politikalarının temel hedeflerinden biridir. Yerleşim alanı seçimi, imarı ve parsellerin hak sahiplerinin ...
  • Ekosistem servislerinin değerleme yöntemleri kapsamında sulak alan servisleri değerleme yaklaşımları 

   Kılıç, Buket (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Teknolojik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak doğal çevrenin korunması ve toplum refahının ölçülmesi için daha etkin ve şeffaf yöntemlerin geliştirilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle çevre ve yaşam ...
  • İpotek teminatlı menkul kıymetler ve türkiye uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler 

   Güngör, Erhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Menkul kıymetleştirme yeni bir kavram olmasa da, finansal sistem için büyük önem arz etmektedir. Başta kredi kullandıran kuruluşlar olmak üzere finansal piyasalarda yer alan kurumlar menkul kıymetleştirme uygulaması ...