Show simple item record

dc.contributor.authorBozbayındır, Ali Emrah
dc.date.accessioned2024-02-02T10:36:44Z
dc.date.available2024-02-02T10:36:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32450/aacd.1403991tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/90473
dc.description.abstractAvrupa Birliği (AB) müktesebatında (acquis communautaire) ceza ve ceza muhakemesi hukuku sahasında, daha önceki Avrupa Birliği Antlaşmalarından farklı olarak 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması’ndan itibaren önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Lizbon Antlaşması ile ceza muhakemesi hukukunda uyumlaştırma faaliyetleri özellikle sanık ve mağdur hakları konusunda gerçekleştirmiştir. Bu alana öncelik verilmesinin nedeni, karşılıklı tanıma ilkesinin hayata geçirilebilmesi için üye devletler arasındaki güvenin güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Bu bağlamda, Lizbon Anlaşması m. 82 hükmünde tanınan yetkiye dayanılarak ceza muhakemesinde uyumlaştırma amacıyla bir dizi Direktif kabul edilmiştir. Bu direktifler, tercüman yardımından yararlanma, bilgi edinme, avukat yardımından yararlanma hakkı ve masumiyet karinesine ilişkindir. Mağdur hakları ve çocuk yargılaması konusunda da birer Direktif kabul edilmiştir. Çalışmada direktiflerle getirilen düzenlemeler incelenerek, AB’nin ceza muhakemesi alanındaki işbirliğinden ulusal-üstü bir modele geçiş süreci değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAvrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezitr_TR
dc.relation.isversionof10.32450/aacd.1403991tr_TR
dc.subjectKarşılıklı Tanıma İlkesitr_TR
dc.subjectKarşılıklı Güventr_TR
dc.subjectUyumlaştırmatr_TR
dc.titleAvrupa Birliği’nde ceza muhakemesi hukukunun uyumlaştırılmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Avrupa Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage323tr_TR
dc.identifier.endpage358tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record