Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorTutaş, Nazan
dc.contributor.authorÇelik, Nurten
dc.date.accessioned2023-11-17T09:02:58Z
dc.date.available2023-11-17T09:02:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/89413
dc.description.abstractBu tez Brian Friel'ın Molly Sweeney, Martin McDonagh'ın The Cripple of Inishmaan, Nina Raine'in Tribes, Joe Penhall'un Blue/Orange ve Linda McLean'in Any Given Day oyunlarını inceleyerek, engelliliğin çağdaş İngiliz tiyatrosunda nasıl temsil edildiğini sunmaktadır. Bu çalışma, bu oyunlarda engelli bedenine atfedilen kültürel normları vurgulamaktadır. Engelliliği bireysel yetersizlik ve eksiklik olarak gören genel görüşlerin aksine, bu tez, engelliliğin bedensel özellikler ile kültürel yapıların karşılıklı etkileşiminden kaynaklandığını ve fiziksel ve zihinsel özürlerin kültürel algılanmasının engelliliğin tanımını, tedavisini ve değerlendirilmesini belirlediğini savunmaktadır. Böylelikle, engelli bedene ilişkin kültürel anlayışların engelli bireyleri görünmez ve sosyal açıdan farklı kıldığı, ve engelli bireylerin ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kaldıkları vurgulanmaktadır. Irk ve toplumsal cinsiyet algısının engelliliğin tanımlanmasını ve deneyimlenmesini etkilediği de belirtilmiştir. Bu amaçla, bu tez, toplumsal cinsiyet ve ırkçılığın engellilik üzerine etkisini göstermek için, Molly Sweeney oyununu toplumsal cinsiyet ve Blue/Orange oyununu ırkçılık bağlamında incelerken, The Cripple of Inishmaan oyununda engelliliği ötekileştiren dilsel kullanımları, Tribes oyununda normallik kavramı ve negatif etkilerini ve Any Given Day oyununda ise engelli bireylere yöneltilen şiddeti incelemektedir. Engelliliğin tiyatrodaki temsili engelli bedenin kültürel ve sosyal anlamlandırılmasını ortaya koyar ve engelliliğin kültürel izlemi, sıradan yaşamın hegemonik karakterinin sorgulanmasına yol açar ve böylece normallik / anormallik, yetenek / engellilik, sağlık / hastalık ve güzellik / çirkinliğin yeniden kavramsallaştırılmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectengelliliktr_TR
dc.subjectötekileştirmetr_TR
dc.subjectMolly Sweeneytr_TR
dc.titleThe representations of disabled bodies in contemporary British dramatr_TR
dc.title.alternativeÇağdaş İngiliz tiyatrosunda engelli bedenlerin temsilitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetThis dissertation presents how the disabled body is represented in contemporary British drama by examining five plays, namely, Brian Friel's Molly Sweeney, Martin McDonagh's The Cripple of Inishmaan, Nina Raine's Tribes, Joe Penhall's Blue/Orange and Linda McLean's Any Given Day. It argues that the focus of representations reflects the cultural significations attached to disability. In contrast to the general views that equate disability with incapacity and deficiency, this thesis argues that disability arises from the interplay of the bodily characteristics and the cultural structures and the cultural constructions of physical and mental impairments determine the designation, treatment and valuation of disability. Thus, it is emphasized that the cultural understandings of the disabled body render disabled individuals invisible, and socially different and they are exposed to discrimination and stigmatization. It is also argued that the cultural understandings of other differences such as race and gender influence the ways disability is constructed and experienced. To this end, while this study examines Molly Sweeney in terms of gender and Blue/Orange in relation to racial discourse to accentuate how the culturally fabricated norms of gender and race operate on disability, it explores the linguistic practices that stereotype disability in The Cripple of Inishmaan, the notion of normalcy and its negative impacts on the disabled character in Tribes and violence directed at the disabled characters in Any Given Day. The representations of disabled bodies in drama bespeak the cultural and social significations of the disabled body and the trajectory of the cultural accounts of disability leads to question the hegemonic character of the ordinary life, and thus, contributes to the reconceptualization and reconstruction of normality/abnormality, ability/disability, health/illness and beauty/ugliness.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record