Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülbahar Güven, Yasemin
dc.contributor.authorMadran, Rafet Orçun
dc.date.accessioned2023-11-17T08:11:56Z
dc.date.available2023-11-17T08:11:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/89405
dc.description.abstractEğitim kaynaklarının İnternet üzerinden erişilebilir hale gelmesi ve bunu takip eden Açık Eğitim Kaynakları hareketi, bilgiye erişimi öğretim süreçlerinin çok önemli bir bileşeni haline getirmiştir. İnternetin yaygınlaşması ve hemen her türlü iş akışının bu küresel ağa göre yeniden yapılandırılması eğitim teknolojileri açısından hem büyük fırsatlar doğurmuş hem de çözülmesi gereken problemleri de beraberinde getirmiştir. Açık lisanslar ile İnternet üzerinden paylaşıma sunulan eğitim kaynakları öğrenenler için büyük fırsatlar yaratmış, bu kaynaklara kolayca erişebilmek ise giderek zorlaşmıştır. Araştırma kapsamında yapılan incelemelerde açık eğitim kaynaklarına özel olarak tasarlanmış üst veri modeli ile yapılandırılmış dizinler ve buna bağlı arama motorlarının bilgi erişim açısından yaşanan problemlerin çözümünde etkili olacağı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda açık eğitim kaynakları için semantik üst veri modeli tasarlanmıştır. Tasarlanan bu modele göre oluşturulmuş platformdaki arama deneyimlerinden elde edilen bulgular incelenmiş, model üzerinde iyileştirmeler ve geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak platformda yapılan sorgular makine öğrenmesi algoritması tarafından analiz edilmiş ve öğrenenlere farklı açık eğitim kaynakları önerilmiştir. Araştırmanın bulguları göstermektedir ki, uygun şekilde yapılandırılmış üst veriler öğrenenlerin açık eğitim kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktadır ve arama sonucunda elde edilen sonuçlar öğrenenlerin beklentilerini karşılamaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectaçık eğitim kaynaklarıtr_TR
dc.subjectaçık lisanslartr_TR
dc.subjecteğitim teknolojileritr_TR
dc.titleAçık eğitim kaynakları için semantik üst veri modeli tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeDesign of semantic metadata model for open educational resourcestr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetAccess to educational resources on the Internet and the subsequent Open Educational Resources (OER) movement have made access to information a very important component of teaching processes. The widespread use of the Internet and the restructuring of almost all kinds of workflows according to this global network have both created great opportunities in terms of educational technologies and also brought problems to be solved. Educational resources shared over the Internet with open licenses have created great opportunities for learners, and it has become increasingly difficult to access these resources easily. In the examinations made within the scope of the research, it has been evaluated that the indexes and the search engines that are structured with the metadata model specially designed for OER will be effective in solving the problems experienced in terms of information access. In this context, a semantic metadata model was designed for OER. The findings obtained from the search experiences on the platform created according to this designed model were examined and improvements were made on the model. In addition, the queries made on the platform were analyzed by the machine learning algorithm and different OER were offered to the learners. The findings of the research show that properly structured metadata facilitates learners' access to OER and the results obtained as a result of the search meet the expectations of the learners.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record