Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtakan, Hayal Şebnem
dc.contributor.authorMescioğlu, Hatice Esra
dc.date.accessioned2023-03-23T07:35:07Z
dc.date.available2023-03-23T07:35:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87874
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Antonio Muñoz Molina'nın Beatus Ille ve Javier Cercas'ın Soldados de Salamina başlıklı romanlarında postmodern anlatı teknikleri ile hatırlama sorumluluğu arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Gerçekle kurgu arasındaki ilişkiyi sorgulayan postmodern anlatı teknikleri, her hatırlama eyleminin geçmişi inşa etmek olduğu anlanına geldiğini gösterir. Söz konusu inşa eylemi hafıza sorumluluğunu gerekli kılar. Burada söz konusu olan sorumluluk, geçmişe ilişkin bir inşa olarak hatırlama eylemini kahramanlar ve düşmanlar gibi ikili karşıtlıklara başvurmadan ve geçmişe özlem duymaksızın sağlıklı bir geleceğe duyulan inançla hafızayı şekillendirmektir. Hem Beatus Ille hem Soldados de Salamina romanlarında uygulanan postmodern anlatı teknikleri yazar, anlatıcı, karakterler ve okur arasında birbirini etkilemeyen bir ilişkinin sorumluluğunu üstlenir. Bu çalışma, hafızanın sorumluluk boyutuna odaklanarak Beatus Ille ve Soldados de Salamina adlı romanları anlamayı ve bu eserleri postmodern edebiyat içinde konumlandırmayı hedefler.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBeatus Illetr_TR
dc.subjectJavier Cercastr_TR
dc.titleİspanyol iç savaş romanında postmodernizm ve hafıza: Beatus İlle ve Soldados de Salamina örnekleritr_TR
dc.title.alternativePostmodernism and memory in the Spanish civil war novel: Beatus Ille and Soldados de Salaminatr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBatı Dilleri ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetThis study analyzes the relationship between postmodern narrative techniques and the responsibility of remembering. Questioning the relationship between reality and fiction, postmodern narrative techniques remind us that every act of remembering is a construction of the past. Construction in this case entails responsibility. Responsibility in this case refers to remembering, not by means of such binaries as heroes and villains and, more problematic still, a nostalgic sense of a constructed or imagined past, but rather by means of a belief in a dynamic future. The postmodern narrative techniques in both Beatus Ille and Soldados de Salamina assume the responsibility of a relationship between the author, the narrator, the characters and the reader; a relationship in which one party does not dominate the other. This study aims to understand Beatus Ille and Soldados de Salamina by focusing on the responsibility of remembering and to position these works within postmodern literature.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record