Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlbayrak, Halis
dc.contributor.authorYücel, Hasan
dc.date.accessioned2023-03-23T07:09:17Z
dc.date.available2023-03-23T07:09:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87871
dc.description.abstractÇalışma giriş, iki bölüm, sonuç ve eklerden oluşmaktadır. Birinci bölüm Ḳurʾān'ın bir sūresi özelinde (Naḥl Sūresi) sūre ve āyetlerin tarihlendirilmesine dair bir yöntem denemesi içermektedir. Bu yöntem āyetlerle ilgili sebeb-i nuzūl rivāyetlerinin sened ve metin incelemesini önermektedir. Böylece ilgili rivāyetler arasında bir tercih söz konusu olabilmektedir. Anlatılan olayın siyer kaynaklarından tespiti ile āyetin hangi tarihte indiği en azından muhtemel olarak belirlenebilmiştir. Ardından āyetlerle ilgili tarih bilgisi içeren tüm rivāyetler değerlendirilmiştir. Yine sūrelerin nuzūl sıralamasına yönelik listeler de sūrenin iniş aralığını göstermesi bakımından incelenmiştir. Neticede sūrenin indiği tarih aralığının 615-622 yılları arası olduğu tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise sūredeki söylemin içeriksel ve biçimsel analizi yapılmıştır. Birinci bölümde tespit edilen tarihlerndirmeler ve olaylarla bağ kurmalar sayesinde burada āyetlerin muhataplarının kim olduğu görülebilmiştir. Vahiy sürecinde Allāh'ın muhatapları ile iletişiminin nasıllığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Neticede bu yöntem denemesinin sūre analizinde başarılı sonuçlar verdiği ve diğer sūrelere de uygulanmasının yararlı olacağı kanaatine ulaşılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectNaḥltr_TR
dc.subjectTarihlendirmetr_TR
dc.subjectSöylemtr_TR
dc.titleNahl sūresi'nin içeriksel ve biçimsel analizitr_TR
dc.title.alternativeThe content and structural analysis of sūrat al-Naḥltr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyattr_TR
dc.description.ozetThe study consists of an introduction, two parts, a conclusion and addition part. The first part contains a test of a method of dating the verses and sūrahs in a specimen of the Sūrat al-Naḥl. This method suggests the examination of narratives related to the verses. Thus, there can be a preference between the related narratives. It was at least probable that the date on which the verse was descended was at least as likely to be determined by the determination of the source of the described event. Then all the narrations containing the history of the verses were evaluated. The lists for the ordering of the surahs are also examined in order to show the revelation interval. As a result, it has been revealed that the date interval of Sūrat al-Naḥl is between 615 and 622 years after christ. In the second part, a contentual and formal analysis of the discourse of the sūrah has been made. In the first chapter, it is possible to see who the addressees of the verses are related to by establishing links with events and events. In the revelation process, it was attempted to reveal the communication of Allāh's interlocutors. As a result, it has been concluded that this method gives a successful result in the analysis of time and that it is useful and necessary to apply it to other sūrahs.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record