Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorTekinsoy, M. Ayhan
dc.contributor.authorKoçer, İbrahim
dc.date.accessioned2023-03-20T13:01:38Z
dc.date.available2023-03-20T13:01:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87847
dc.description.abstractYargılama faaliyeti sonunda verilen karar, çeşitli ihtimallere göre kesinleşerek kesin hüküm teşkil etmektedir. Yargı kararlarına kesin hüküm niteliği kazandırılmasının amacı hukuk güvenliğini sağlayarak sağlıklı bir şekilde işleyen sosyal ve hukuki yapı kurmaktır. Ancak kesin hüküm teşkil eden kararların bazı ağır sakatlıklar içermesi ihtimal dâhilindedir. Bu gibi kararların kesin hükmün koruması altında hukuk âleminde varlığını devam ettirmesi, bizzat kesin hükümden beklenen amaca aykırı olacaktır. Bunun önüne geçebilmenin yolu ise yargılamanın yenilenmesidir. Bu tez çalışmasında, maddi gerçeğe ulaşma ile hukuk güvenliği arasında olacak şekilde hassas bir yerde bulunan yargılamanın yenilenmesi kurumu, idari yargılama usulü hukuku özelinde incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, özellikle Danıştay ilgili daire ve kurullarına ait olanlar olmak üzere, güncel yargı kararlarına sıklıkla yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde olağanüstü bir kanun yolu olarak yargılamanın yenilenmesi kavramı, bunun kanun yolları içerisindeki yeri, şartları ve kapsamı açıklanmıştır. Yine bu bölümde, konunun gerektirdiği ölçüde kanun yolu ve kesin hüküm konularına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, İYUK madde 53'te düzenlen yargılamanın yenilenmesi sebepleri irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise yargılamanın yenilenmesine başvurulması ve bu başvurunun incelenip karara bağlanması süreci ile başvuru hakkında verilen kararların tabi olduğu kanun yollarına ilişkin usul incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectkesin hükümtr_TR
dc.subjectyargılamanın yenilenmesitr_TR
dc.subjectolağanüstü kanun yollarıtr_TR
dc.titleİdari yargılama usulü hukukunda yargılamanın yenilenmesitr_TR
dc.title.alternativeRenewal of the trial in administrative procedure lawtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetThe decision made at the end of the judicial activity becomes final depending on various possibilities and constitutes the final judgment. The purpose of granting judicial decisions a final judgment character is to establish a social and legal structure that functions in a healthy way by ensuring legal security. However, it is possible that the final decisions may contain some serious mistakes. The continuation of such decisions in the legal world under the protection of the final judgment would be contrary to the purpose expected from the final judgment itself. The way to prevent this is the renewal of the trial. In this thesis, the institution of retrial, which has a sensitive place between reaching the material truth and legal security, has been examined in scope of administrative procedure law. While making this examination, current judicial decisions, especially those belonging to the relevant departments and boards of the Council of State, are frequently included. In the first part of the study, the concept of retrial as an extraordinary remedy, its place in legal remedies, its conditions and scope are explained. Again, in this section, legal remedies and final judgments are discussed to the extent required by the subject. In the second part of the study, the reasons for the retrial, which are regulated in article 53 of the Administrative Judicial Procedure Law, are discussed. In the third and last part of the study, the application for retrial and the process of examining and deciding on this application and the procedure regarding the legal remedies to which the decisions made about the application are subject are examined.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record