Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorUYAR, MUSTAFA
dc.contributor.authorRENGİGÜL, GÖKÇE
dc.date.accessioned2023-03-20T12:55:40Z
dc.date.available2023-03-20T12:55:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87844
dc.description.abstractBirbirleriyle giriştikleri kanlı mücadelelerde farklı kıta ve topraklarda, bambaşka kültürlere ve derin tarihi geçmişlere sahip devletler, rakiplerini yenmeye çalışmışlardır. Bazen istihbarat yardımıyla bazen savaş, barış, politik evlilikler bazen de ticari ilişkiler dolayısıyla haberdar oldukları hasımlarının yöntemlerini kendilerine uyarlamışlardır. Bu çalışmada; Ortaçağ tarihi boyunca, farklı coğrafya, kültür ve medeniyetlere mensup halkların ve liderlerinin bağımsızlık, toprak ve güce kavuşmak için izlediği politikalar, yöntemler bazen birbirine çok benzeyen bazen birbirinden çok farklı yollarla ulaştıkları zaferler, spesifik örneklerle incelenmiştir. Çarpışmaların geçtiği toprakların stratejik konumu, muharebeler esnasında yaşanan ekstrem doğa olayları, dirayetli komutanların savaşların kaderini belirleyen kararları ve kaybedilecek savaşları galibiyete götüren, disiplinli orduların destan yazan mücadelelerine değinilmiştir. Doğu ve Batı medeniyetlerinin süper güçleri Roma, Bizans, Selçuklular, Harezmşâhlar, Moğollar, Memlûkler ve Timurlular ile temsil edilirken, çağın savaşçı tipi şövalyeler ve dünya tarihinde kalıcı izler bırakan Haçlı seferleri ihmal edilmemiştir. İşlenen imparatorluk ve devletlerin yapıları ile paralellik gösteren savaş anlayışları, liderlere bağlı olarak tercih edilen stratejiler ve uyguladıkları hileler tezi daha kuvvetli kılmaktadır. Amacına ulaşmayan seferler, taktik hataları, rakibini tanımadan ve yeterince hazırlanmadan kalkışılan seferlerin, bozgunla son bulması kadar devletlerin sahip olduğu savaş teknolojisi ve zaferlerin derinlemesine tetkiki hem kaybedenlerin hem de kazananların gözünden aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Askerî Teşkilât, Teçhizat, Strateji, Disiplin, Savaş, Taktik ve Hileler.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectstratejitr_TR
dc.subjectdisiplintr_TR
dc.subjectAskeri Teşkilattr_TR
dc.titleDoğu'da ve Batı'da savaş sanatı ve teknolojisi örneklerinin incelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.description.ozetStates with different cultures and deep historical backgrounds in different continents and lands had tried to defeat their rivals in their bloody struggles with each other. They became aware of the methods of their opponents with the help of intelligence, through battles, peacetimes, through political marriages, through commercial relations, and they adapted these methods to themselves. The political policies and methods followed by communities and their leaders from different geographies, cultures and civilizations to gain independence, land and power in medieval history are examined in this study. The victories they achieved, sometimes in very similar ways and sometimes in very different ways, were examined comparatively with specific examples. The strategic location of battlefields, the extreme natural events experienced during the battles, the decisions of the wise commanders that determine the fate of the wars and the epic struggles of the disciplined armies that lead the lost wars to victories are included. While the superpowers of the Eastern and Western periods were represented by the Romans, Byzantines, Seljuks, Khwarazmshahs, Mongols, Mamluks and Timurids; the knights, which was the warrior profile of that age, and the Crusades, which left permanent traces in world history, were not neglected either. The war systems, which are parallel to the internal structures of empires and states, the strategies preferred by the leaders and the tricks they apply make the thesis stronger. Tactical mistakes, as well as expeditions that fail to reach their goal and end in defeat, such as expeditions that are embarked without knowing their opponent and not being adequately prepared; the war technology of the states and the in-depth examination of the victories are also conveyed through the perspective of both the losers and the winners. Keywords: Military Organization, Equipment, Strategy, Discipline, War, Tactics and Tricks.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record