Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaycık, Gaye
dc.contributor.authorKaçmaz, Ekin
dc.date.accessioned2023-03-20T12:55:22Z
dc.date.available2023-03-20T12:55:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87843
dc.description.abstractKamu görevlilerinin sendikalaşması hem dünyada hem de Türkiye'de, işçilerin sendikalaşmasına göre daha ileri bir tarihte gerçekleşmiştir. Kamu görevlilerinin zamanla ayrıcalıklı konumlarını yitirmeleri ve devlet tarafından kamu görevlilerinin sendikalaşmasına olumsuz bakılması bunun sebeplerindendir. Günümüzdeki düzenlemeye göre, Türkiye'de kamu görevlileri sendika ve toplu sözleşme hakkına sahiptir. Ancak, grev ve toplu eylem hakkı ise açıkça yasaklanmıştır. Kamu görevlilerinin sendikal hakları açısından, Türk Hukukunun, taraf olduğumuz uluslararası normlara uyum bakımından iyi bir durumda olduğunu söylemek güçtür. Zira pek çok kamu görevlisi sendika üyesi olma hakkına dahi sahip değildir. Yine toplu sözleşme rejimi adeta bir zorunlu tahkim rejimi olup, kamu görevlilerinin toplu eylem ve grev hakkı da mevcut değildir. Anayasa m.90/5'in son cümlesi gereği, temel insan hakkı niteliğinde olan, sendikal haklar hakkındaki düzenlemeleri, taraf olduğumuz uluslararası normlara uygun hale getirmek Türkiye için bir yükümlülüktür. Ayrıca, bu düzenlemeleri yapmak demokratik toplumun da bir gereğidir. Bu sebeplerle Anayasa ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak mümkün olduğunca çok kamu görevlisinin sendikaya üye olma hakkı olmalı, toplu sözleşme rejimi bütünüyle yeniden düzenlenmeli, uluslararası normlardaki kısıtlamalar çerçevesinde kamu görevlilerine toplu eylem ve grev hakkı sağlanmalıdır. Tüm kamu görevlileri gerçek anlamıyla sendikal haklara sahip olmayı hak etmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectsendika hakkıtr_TR
dc.subjectkamu görevlileritr_TR
dc.subjecttoplu sözleşme hakkıtr_TR
dc.titleKamu görevlilerinin sendikal hakları ve Türkiye için bir çözüm önerisitr_TR
dc.title.alternativeTrade union rights of civil servants and a solution offer for Turkeytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetUnionization of public servants took place at a later date than the unionization of workers, both in the world and in Turkey. The reasons for this are that public servants lose their privileged positions over time and that the state views the unionization of public servants negatively. According to the current regulation, public servants in Turkey have the right to unionize and collective bargaining. However, the right to strike and collective action is expressly prohibited. In terms of union rights of public workers, it is difficult to say that Turkish Law is in a good position in terms of compliance with international norms to which we are a party. Because many public servants do not even have the right to be a union member. Also, the collective bargaining regime is almost a compulsory arbitration regime, and public officials do not have the right to take collective action and strike. According to the last sentence of Article 90/5 of the Constitution, it is an obligation for Turkey to bring the regulations on trade union rights, which are fundamental human rights, comply with the international norms to which we are a party. Making these regulations is also a requirement of a democratic society. For these reasons, necessary arrangements should be made in the Constitution and relevant legislation, and as many public workers as possible should have a right to join a union, the entire collective bargaining regime should be reorganized, within the framework of restrictions in international norms, public officials should be given the right to take collective action and strike. All public officials deserve to have union rights in a literal way.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record