Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorUygur, Ufuk Ege
dc.contributor.authorÇıraklı, Ufuk Ege
dc.date.accessioned2023-03-20T12:49:17Z
dc.date.available2023-03-20T12:49:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87840
dc.description.abstractUmberto Eco ve Cerny gibi bazı araştırmacılar Ortaçağ'ın geri geldiğini ve Yeni Ortaçağ Döneminde yaşadığımızı iddia etmektedir. Ayrıca edebiyat, sanat ve film endüstrisinin de bu görüşü kanıtladığı iddia edilmektedir. Bu sebeple bu tez, Yeni Ortaçağcılık Anlayışının dramadaki izlerini sorgulamayı ve tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Louise Bryant tarafından 1915 yılında yazılan The Game, T.S. Eliot tarafından 1935 yılında yazılan Murder in the Cathedral ve Carol Ann Duffy tarafından 2015 yılında yeniden yazılan Everyman oyunları seçilmiş ve bu oyunların biçembilimsel analizleri yapılmıştır. Bu oyunlar farklı yıllarda ve yüzyıllarda yazılmış olmalarına rağmen, Ortaçağ özelliklerini yansıtmaları bakımından benzerdir. Her biri Tanrı'nın övgüsüne ve takdirine ulaşmak için yedi ölümcül günahtan uzak, erdemli, temiz, güzel bir hayat yaşamak üzere okuyucuları ve seyircileri etkilemeye çalışan ahlak oyunudur. Bu üç oyun da Umberto Eco tarafından ortaya atılan Yeni Ortaçağ eserlerinin özelliklerini taşımakta ve bu bağlamda Yeni Ortaçağcılık Anlayışını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple bu tez, Yeni Ortaçağ Döneminin geçmişi, yani Ortaçağ Dönemini tiyatro oyunlarında nasıl tekrar inşa ettiğini vurgulayacaktır. İddia edilen görüşleri desteklemek amacıyla da Mick Short'un dramada biçembilimsel analiz yöntemi üç oyuna da uygulanmıştır. Şema Teorisi, Konuşma Sırası Yapıları, Sözeylemler, ve Grice'ın İşbirliği İlkesi tüm oyunlara tek tek uygulanmıştır. İncelemenin sonuçları Ortaçağ'ın etkisinde kalarak Yeni Ortaçağ Döneminde yaşadığımızı ve oyunların bunu çok net bir şekilde yansıttığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Yeni Ortaçağ, Yeni Ortaçağcılık, Ahlâk Oyunları, Biçembilimtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectortaçağtr_TR
dc.subjectyeni ortaçağtr_TR
dc.subjectahlak oyunlarıtr_TR
dc.titleThe analysis of Neomedievalism in drama in terms of stylistics:Louise Bryant's The Game (1915), T.S. Eliot's Murder in the Cathedral (1935) and Carol Ann Duffy's Everyman (2015)tr_TR
dc.title.alternativeYeni ortaçağcılık anlayışının biçembilim açısından tiyatroda incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetIn our modern life some reserachers like Umberto Eco and Cerny assert that the Middle Ages has come back and we are living in the New Middle Ages. It is also claimed that literature, art and film industry prove this idea. For this reason, this thesis aims to question and discuss the Sense of Neomedievalism in drama through stylistic analysis of selected plays entitled The Game (1915) by Louise Bryant, Murder in the Cathedral (1935) by T.S. Eliot, and Everyman (2015) by Carol Ann Duffy. Although these plays were written in different years and centuries, they are similar as they reflect the characteristics of the Middle Ages. They are all morality plays that try to affect the audience to live a virtuous, unpretentious, and decent life away from seven deadly sins to achieve God's commendation and glory. They all have the features of a neomedieval work that are put forward by Umberto Eco and display the Sense of Neomedievalism clearly in this respect. Therefore, with the explicit explanation of the characteristics of the Middle Ages, and the New Middle Ages, and also Eco's viewpoint of Neomedievalism, this thesis will put emphasis on how the New Middle Ages has reconstructed the past – the Middle Ages in play-texts. Mick Short's method on analysis of drama stylistically have been applied to these selected plays with the aim of supporting the asserted views. Schema Theory, Turn-Taking Conventions, Politeness Theory, Speech Acts, and Grice's Cooperative Principles have been applied to all these selected plays in this sense. The outcomes of the analysis have demonstrated that we have been living in the New Middle Ages under the influence of the Middle Ages and the selected plays have displayed it clearly. Key Words: The Middle Ages, The New Middle Ages, Neomedievalism, Morality Plays, Stylisticstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record