sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğit, Turgut
dc.contributor.authorŞahin, Gülgüney Masalcı
dc.date.accessioned2023-03-16T12:04:03Z
dc.date.available2023-03-16T12:04:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87767
dc.description.abstractİnsanın duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde anlatmasına aracı olan müzik, Hititlerin yaşayışında da önemli bir yere sahiptir. Hititçe çivi yazılı belgelerde pek çok müzikal eylemin kaydı yer almaktadır. Bayram törenlerinde, tanrılara sunularda, büyü ve ritüeller sırasında, cenaze törenlerinde müzik temel unsurlardandır. Hitit müziği kimi zaman insan sesiyle kimi zaman müzik aletleriyle gerçekleştirilmiştir. Koro ve solo kavramlarından haberdar olan Hititlerin pek çok kentten gelen kimselerden oluşan koroları bulunmaktadır. Telli, üflemeli ve vurmalı sazları kullanan Hititler; müzik aletlerine özel ihtimam göstermişler; bakımlarını ihmal etmeyip kimi zaman tanrılara yaptıkları gibi onlara da sunular yapmışlardır. Büyük bir organizasyonun ürünü olan Hitit müziğini icra eden pek çok müzisyen ve meslek grubu bulunmaktadır. Çivi yazılı belgeler, arkeolojik belgelerle desteklenmiş; Hitit öncesi, Hitit dönemi ve Hitit sonrası döneme ait belgeler çalışmada ele alınmıştır. Hitit dönemi arkeolojik belgeleri çivi yazılı belgelerle karşılaştırılarak birbirine karşılık gelen sahneler tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHititlertr_TR
dc.subjectmüziktr_TR
dc.subjectçiviyazılı tabletlertr_TR
dc.titleHititlerde müzik, müzik aletleri ve müzisyenlertr_TR
dc.title.alternativeMusic, musical instruments and musicians in hittite periodtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.description.ozetMusic, a tool for people to express their emotions and thoughts in various forms, has an important place in Hittites' life. There are many written documents of musical performances on Hittite cuneiform tablets. Music was the main element for the festivals, libations for gods, magic and rituals and funeral ceremonies. Hittite music was made both by musical instruments and with human voice. Hittites having used stringed, wind and percussive instruments showed special care to them. They also offered libations for those instruments occasionally as they did for their gods. Hittite music was product of a great organization. There were many musicians and professional groups for playing and singing. Cuneiform documents were supported by archaeological documentations. In this study, archaeological documents of pre-Hittite, Hittite and post-Hittite periods in Anatolia were discussed. The archaeological documents of the Hittite period were compared with the written cuneiform documents and the scenes corresponding to each other were tried to determine.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record