Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorCAM, ERDEM
dc.contributor.authorTOPUZ, DUYGU
dc.date.accessioned2023-02-03T09:10:41Z
dc.date.available2023-02-03T09:10:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87264
dc.description.abstractİnşaat sektörü iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla yaşandığı sektörlerden biridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları İSG uygulamaları kapsamında önleyici yaklaşımlarla büyük ölçüde önlenebilmektedir. İş kazalarının bir bölümü çalışma ortamındaki güvensiz durumlardan kaynaklanmaktadır. Ancak büyük bir bölümü çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklanmaktadır. Risk ve tehlikelere karşı İSG kapsamında işveren tarafından alınan önlemlerin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışında çalışanların da yeterli bilinç düzeyine sahip olması oldukça önemlidir. Bu araştırmanın konusunu Türkiye'de inşaat sektöründe çalışanların İSG uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan anket çalışması ile Ankara'da farklı ölçekteki inşaat şantiyelerinde, çalışanların çeşitli değişkenler bakımından İSG algılarının farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılanların eğitim durumu, görevi, şantiyenin büyüklüğü, mesleki yeterlilik belgesine sahip olma durumu ve İSG eğitimi alma durumu ile İSG farkındalığına ait parametreler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectiş sağlığıtr_TR
dc.subjectiş sağlığı ve güvenliğitr_TR
dc.subjectiş sağlığı ve güvenliği farkındalığıtr_TR
dc.titleTürkiye'de inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği algısının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of occupational health and safety perception in the construction sector in Turkeytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileritr_TR
dc.description.ozetThe construction sector is one of the sectors where occupational accidents and occupational diseases are the most experienced. Occupational accidents and occupational diseases can be prevented with preventive approaches within the scope of occupational health and safety practices. Some of the occupational accidents are due to unsafe conditions in the working environment. However, a large part of it is due to the unsafe behavior of the employees. Apart from the measures taken by the employer within the scope of occupational health and safety against risks and dangers and the fulfillment of legal obligations, it is very important that the employees have a sufficient level of awareness. The subject of this research is to examine the awareness of the workers in the construction sector about occupational health and safety in Turkey. With the survey conducted within the scope of this study, it was examined that how the perception of occupational health and safety of employees who works in different scale construction sites in Ankara differs for various variables. As a result of the research, a significant relationship was found between the education level of the participants, position on the construction site, the size of the construction site, having a professional qualification certificate and getting occupational health and safety training and the parameters of occupational health and safety awareness.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record