sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBarış, Mehmet Emin
dc.contributor.authorŞensoy, Nihan
dc.date.accessioned2023-01-24T08:24:11Z
dc.date.available2023-01-24T08:24:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87157
dc.description.abstractÜlkemizde yeşil alanların korunması, örgütlenmesi, denetlenmesi, yeşil alanların işlevlerini göz önünde bulundurarak yeşil alan yönetim modelinin oluşturulması bir gereksinimdir. Yeşil alanların bakımı, koordine edilmesi, denetlenmesi ve yönetimine ilişkin sorunlarla karşı karşıya kalan, sürdürülebilirliği sağlanamayan yeşil alanlara yön verebilecek Gölbaşı Mogan Gölü Havzası örneğinde bütüncül kentsel yeşil alan yönetim modeli geliştirmek tez çalışmasının amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik tez çalışması kapsamında kentsel yeşil alan kavramları, yeşil alan sistemleri tanımlanarak, ülkemizde ve bazı ülkelerde yasal, yönetsel durum ortaya koyulmuş, yeşil alan yönetimine ait en güncel stratejiler ve planlar irdelenmiş, ülkemizdeki yerel yönetim ve diğer kurumların rolü ele alınmıştır. Yeşil alan yönetim modelinin geliştirilmesi için Gölbaşı Mogan Gölü Havzası'na ilişkin ekolojik, fiziksel özellikler, mevcut alan kullanımları, sayısal harita bilgileri, coğrafi bilgi sistemleri aracığıyla tanımlanmış, yeşil alana yönetimine yönelik havzanın sınırları içinde yer aldığı beş ilçe belediyesinde uygulanan anketler sonucunda havzanın ekolojik, sosyo-ekonomik, yeşil alan yönetimi açısından ortaya çıkan sorunlar belirlenmiş ve bu sorunlara öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectkentsel yeşil alantr_TR
dc.subjectMogan Gölü Havzası yönetimitr_TR
dc.subjectsürdürülebilir yeşil alantr_TR
dc.titleKentsel yeşil alan yönetimi: Gölbaşı Mogan Gölü havzası örneğitr_TR
dc.title.alternativeUrban green space management : The case of Gölbaşı Mogan Lake basintr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentPeyzaj Mimarlığıtr_TR
dc.description.ozetIn Turkey, it is necessary to create a green space management model, by taking into account the protection, organization, supervision, and functions of green areas. This dissertation seeks to develop a holistic and single-centred urban green space management model in the case of Gölbaşı Lake Mogan Basin, which can direct the green areas whose sustainability is not maintained and which are faced with problems related to the maintenance, coordination, supervision, and management of green areas. Within the scope of this dissertation, the concepts of urban green space and green space systems were defined, the legal and administrative situation in Turkey and in some countries was revealed, the most up-to-date strategies and plans of green space management were examined, and the role of local government and other institutions in Turkey was discussed. To develop the green area management model, the ecological, physical characteristics of the Gölbaşı Lake Mogan Basin, the existing land uses, and digital map information were defined by means of geographical information systems, and as a result of the questionnaires applied in the five district municipalities within the borders of the basin for the green area management, the ecological, socio-economic problems that arise in terms of economic and green space management were determined and recommendations were given related to these problems.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record