sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKadıoğlu, Musa
dc.date.accessioned2023-01-23T13:51:37Z
dc.date.available2023-01-23T13:51:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36891/anatolia.1100702tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87149
dc.description.abstractBu makale Teos antik kentinde 2021 yılı kazı çalışmalarında bulunan büst taçlı bir kadın portresini ele almaktadır. Beyaz mermerden yapılmış normal insan ölçülerindeki kadın portresi, başında defne tacı ve defne tacına bağlı bir levha üzerinde üç adet büst taşımaktadır. Taçtaki büstler herhangi bir tanrı ile ilişkilendirilebilecek belirteçlere sahip değillerdir. Bu makalede, büstlü taç taşıyan söz konusu portre Asia Birliği Başrahibesi (Tanrıça Roma ve Augustus Kültü), Dionysos Kültü Başrahibesi, stephanephoros ya da bir agonothetes ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Stilistik açıdan MS 1. yüzyılın 3. çeyreğine tarihlenen (MS 50-70) kadın portresinin büstlü kadın portreleri içerisinde en erken örnek olduğu ileri sürülmüştür. Khios ile Ephesos’ta yapmış olduğu hizmetlerden dolayı zamanında iyi tanınan ve dört kuşak boyunca takip edilebilen Tiberii Claudii sülalesinin adı bilinen ilk kadın ferdi Tiberius Claudius Kalobrotos’un kızı Claudia Metrodora ya da Tiberius Claudius Kalobrotos’un gelini Asia Birliği Başrahibesi Stratoneike olabileceği bu çalışmada önerilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.36891/anatolia.1100702tr_TR
dc.subjectTeostr_TR
dc.subjectClaudia Metrodoratr_TR
dc.subjectStratoneiketr_TR
dc.titleTEOS’TAN BÜST TAÇLI BİR KADIN PORTRESİ (CLAUDIA METRODORA?)tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnadolu (Anatolia)tr_TR
dc.contributor.departmentArkeolojitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.contributor.facultyDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record