Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorİri, Ruçhan
dc.date.accessioned2022-12-13T07:45:27Z
dc.date.available2022-12-13T07:45:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.955259tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85987
dc.description.abstractVoleybolcuların performanslarını etkileyen en önemli etkenlerin başında dikey sıçrama, çeviklik ve sürat performansları gelmektedir. Çalışmanın amacı bu motorik özelliklerin Biyo-gruplamaya göre karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 13-16 yaş arası 30 kadın voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Voleybolcuların dikey sıçrama, çeviklik ve sürat performansları ölçülmüştür. Voleybolcuların biyolojik olgunluk düzeyi (tahmini yetişkin boyu yüzdesi) belirlenmesi için Biyo-gruplama yöntemi kullanılmıştır. Biyo-gruplamaya göre antropometik özellikler (boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi (VYY) ve dikey sıçrama, çeviklik ve sürat performanslarının karşılaştırılmasında One Way Anova testi kullanılmıştır. Voleybolcuların Biyo-gruplamaya göre sınıflandırmasında, ergenlik dönemi ve geç ergenlik seviyelerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Boy değişkeninde erken ergenliğin boy ortalaması 145,00 cm, ergenlik döneminin 160,54 cm, geç ergenliğin ise 161,00 cm olduğu, gruplar arası karşılaştırmada anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Vücut ağırlığı değişkeninde erken ergenliğin 42,25 kg, ergenlik döneminin 48,08 kg, geç ergenliğin ise 56,06 kg olduğu, gruplar arası karşılaştırmada anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çeviklik değişkeninde erken ergenliğin 23,02 sn, ergenlik döneminin 21,98 sn, geç ergenliğin 19,96 sn olduğu, gruplar arası karşılaştırmada anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). BKİ, vücut yağ yüzdesi, dikey sıçrama ve 20 m sürat değişkenlerinde fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, aynı yaş grubu içerisinde farklı olgunlaşma düzeyine sahip sporcuların olduğu, olgunlaşma düzeylerinin antropometrik özellikler ve motor performans üzerine etkisi olduğu belirlenmiştir. Voleybol başta olmak üzere takım sporlarında antrenman grupları oluşturulurken biyo-gruplamanın kronolojik yaşa ek olarak kullanılması önerilmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.955259tr_TR
dc.subjectBiyo-gruplama, voleybol, dikey sıçrama, çeviklik, sürattr_TR
dc.titleBİYO-GRUPLAMAYA GÖRE VOLEYBOLCULARIN DİKEY SIÇRAMA, ÇEVİKLİK VE SÜRAT PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue4tr_TR
dc.identifier.startpage208tr_TR
dc.identifier.endpage217tr_TR
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusaltr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1304-284X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record