sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçaslan, Ubeyde
dc.date.accessioned2022-12-09T08:08:12Z
dc.date.available2022-12-09T08:08:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.927508tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85978
dc.description.abstractBu araştırma ile futbolcuların görev yaptıkları kulüplere olan bağlılık seviyeleri ile bu seviyelerinin futbolcuların demografik özelliklerinden elde edilen değişkenlere göre ne düzeyde farklılaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Trabzon ili içerisinde süper lig, 2. lig, 3. lig, bölgesel amatör lig (BAL) ve amatör liglerde (1. ve 2. amatör) mücadele eden kulüplerde futbol oynayan sporcular oluşturmaktadır. Bu kulüplere ayrı ayrı gidilerek uygulama yapılmış ve 312 erkek futbolcudan veri elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanında, ‘’Takım Sporcuları Örgütsel Bağlılık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerinin analizinde istatistiksel yöntem olarak t-testi, ANOVA, Tukey Çoklu Karşılaştırma, Güvenilirlik analizi ve Regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre futbolcuların örgütsel bağlılıklarının özdeşleşme, uyuşma ve yabancılaşma boyutlarının tümünden alınan puanların ortalama değerin üzerinde olduğu; yaş, eğitim durumu, spor yapma yılı değişkenlerinin futbolcuların kulübe bağlılıkları üzerinde etkili olmadığı; medeni durum, spor yapma yılı ve lig seviyesi değişkenlerinin ise futbolcuların kulübe bağlılıkları üzerinde etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca amatör ve profesyonel futbolcuların kulüpten ve kulüp dışından elde ettikleri gelir seviyelerinin kulübe bağlılıkları üzerinde etkili bir unsur olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, kulübe bağlılık üzerinde etkisi gözlenen ve gözlenmeyen değişkenlerin dikkate alınarak nitel çalışmaların gerçekleştirilmesi, futbolcuların kulübe bağlılıklarını etkileyen faktörlerin altında yatan nedenlerin neler olduğunun belirlenmesi futbolcuların bağlılıkları önündeki engellerin daha belirginleşmesini sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.927508tr_TR
dc.subjectFutbolcu, futbol kulüp, örgütsel bağlılıktr_TR
dc.titleFUTBOLCULARIN KULÜBE BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue4tr_TR
dc.identifier.startpage109tr_TR
dc.identifier.endpage123tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1304-284X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record