sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorSöylemezoğlu, Gökhan
dc.contributor.authorOvayurt, Çağrı
dc.date.accessioned2022-12-06T08:35:56Z
dc.date.available2022-12-06T08:35:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85814
dc.description.abstractAraştırmamız, Kırşehir ilinde yetişmekte ve yetiştirilmekte olan 29 üzüm çeşidi üzerinde 2010 ve 2012 yılları arasında yürütülmüş, çeşitler uluslararası normlara uygun olarak ampelografik ve moleküler olarak tanımlanmış olup; Kırşehir İli bağcılığı geniş kapsamlı olarak incelenmiştir. Ampelografik özelliklerin tanımlanmasında, Uluslararası Bitki Gen Kaynakları Enstitüsü (IPGRI), Uluslar Arası Asma ve Şarap Organizasyonu (OIV), Uluslar Arası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) tarafından yayımlanan "Asma Tanımlayıcıları" normları kullanılarak, çeşitler sürgün, yaprak, çiçek, salkım, tane ve çekirdek özellikleri gibi 78 özellik bakımından incelenerek uluslararası yöntem birliği ile oluşturulan listeler doğrultusunda her özelliğe ilişkin tanımlamalar yapılmıştır. Moleküler özelliklerin belirlenmesinde, 2 referans çeşitle birlikte toplam 31 üzüm çeşidi, üzümde standart set olarak kabul edilen 6 SSR lokusuna (VVMD7,VVMD27, VrZAG79, VVMD5, VVS2 ve VrZAG62) göre analiz edilmiş ve ortalama benzerlik indeksinin ise 0,71 olduğu ortaya çıkmıştır. 6 SSR lokusu ile genetik analizler sonucu toplam 50 polimorfik allel elde edilmiştir ve en yüksek allel sayısı 10 ile VVMD7 lokusunda tespit edilmiş olmakla birlikte lokuslardaki allel sayısı 7 ile 10 arasında değişiklik göstermiştir. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada Kırşehir ilinden 18 üzüm çeşidi belirlendiği ve ancak 13 üzüm çeşidinin Ülkesel Koleksiyon Bağı'na aktarılarak 39 ampelografik özellik bakımından analiz edildiği tespit edilmiştir. Daha geniş kapsamlı olarak 29 çeşit üzerinde 78 ampelografik özelliğin tanımlanması ve ardından moleküler karakterizasyonun tamamlanması sonucunda; Beyaz Üzüm-Mersin Üzümü çeşitlerinin ve Mor Üzüm-Siyah Devedişi-Turşu çeşitlerinin sinonim çeşitler olduğu belirlenmiş olmakla birlikte Milli Koleksiyon Bağı'na aktarılacak 26 farklı yerel üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kırşehir İli, üzüm (Vitis vinifera L.), üzüm tanımlayıcıları, SSR, ampelografitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKırşehirtr_TR
dc.subjectbağcılıktr_TR
dc.subjectüzümtr_TR
dc.titleKırşehir ili bağcılığı ve yörede yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin klasik ve moleküler yöntemlerden SSR markörleriyle belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeViticulture in Kirsehir and determination of grape cultivars grown in Kirsehir province by classical ampelographic characters and SSR markerstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBahçe Bitkileritr_TR
dc.description.ozetOur research was carried out on the 29 grape varieties that grow and being grown in province of Kırşehir between 2010 and 2012. In our research, the varieties have been defined as ampelographic and molecular in accordance with the international norms and viticulture in Kırşehir has been examined comprehensively. The varieties were examined in terms of 78 features like shoot, leaf, flower, panicle, grain and core by using Descriptors for Grapevine prepared by International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), International Organization of Vine and Wine (OIV), The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) to define ampelographic characteristics and the definitions of each characteristic were made in accordance with the lists compiled by international consensus. In determining molecular characteristics, A total of 31 grape varieties together with 2 references were analyzed according to 6 SSR (Simple Sequence Repeat) locus (VVMD7, VVMD27, VrZAG79, VVMD5, VVS2 and VrZAG62) that accepted as standards in grape and it was detected that the average similarity index is 0.71. As a result of genetic analysis of 6 SSR locus, it was determined that there have been 50 polymorphic alleles and that the highest number of alleles is 10 and they are at VVMD7 and that the number of alleles at loci ranged from 7 to 10. It was detected that 18 grape varieties were determined but only 13 of them were analyzed in terms of 39 ampelographic characteristics by being added to The National Vine Collection in the study conducted by Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü (Tekirdağ Viticulture Research Institute). More broadly, as result of defining 78 ampelographic characteristics on the 29 grape varieties and completion of molecular characterization it was determined that Beyaz Üzüm (White Grapes) – Mersin Üzümü (Grape) varieties and Mor Üzüm (Purple Grapes) – Siyah (Black) Devedişi – Turşu varieties are synonymous ones. After all, 26 different local grape varieties have been identified which will be added to The National Vine Collection. Key Words: Kırşehir province, grape (Vitis vinifera L.), descriptors for grape characterization, SSR, Ampelographytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record