sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorCantürk, Gürol
dc.contributor.authorSaygılı, Çağatay Deniz
dc.date.accessioned2022-12-06T08:30:58Z
dc.date.available2022-12-06T08:30:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85811
dc.description.abstractDünyada sağlık hukuku alanının gelişmesiyle beraber psikiyatrların sorumlulukları da ortaya çıkmıştır. Her ne kadar ülkemizde psikiyatrların sorumluluğu daha ön plana değilse de ülkemizde bu alan geliştikçe psikiyatrların sorumluluğu gündeme gelecektir. Psikiyatrların sorumluluklarını bilmesi kendileri için de çok önemli bir durumdur. Bu çalışmada psikiyatrların sağlık hukukundaki bilgi seviyeleri ölçülmüştür. Bilgi sevilerini ölçmek için ankette 22 soru sorulmuş ve anket 207 kişiye yapılmıştır. Sorular internet üzerinden sorulmuş ve cevaplar da yine sorulan mail adresi üzerinden kayıt altına alınmıştır. Bu soruların ne için sorulduğu ve cevaplarla alakalı belirlemeler önceden yapılmıştır. Sorularla birlikte psikiyatrlar sağlık hukukundaki bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Soruların içine demografik ankete de yer verilerek demografik olarak da incelenmeye çalışılmış ve cevaplardaki bilgi genel olarak bilgi düzeyleri ve olağan dışı bir bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete verilen cevaplarla psikiyatrların sağlık hukukundaki bilgi düzeyi tespit edilmiş ve eksik oldukları konu ve noktalarda ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun neticesinde de psikiyatrların kendi sorumluluk alanındaki bilgi seviyelerinin nasıl yükseltilebileceği konusunda fikirler elde edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPsikiyatri uzmanlarıtr_TR
dc.subjectsağlık hukukutr_TR
dc.titlePsikiyatri uzmanlarının cezai ve psikiyatristlere özgü hukuki sorumluluğu ve sağlık hukukunda bilgi düzeylerinin ölçülmesinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeCriminal responsibility of psychiatry specialists and civil liability peculiar to psychiatrists and research on measurement of knowledge level on health lawtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetAlong with the development of the field of health law in the world, the responsibilities of psychiatrists have emerged. Although the responsibility of the psychiatrists in our country is not the foreground, the responsibility of the psychiatrists will come into the day as this field develops in our country. It is also very important for them to know the responsibilities of psychiatrists. In this study, psychiatric knowledge levels were measured in health law. To measure the level of knowledge, 22 questions were asked in the questionnaire and the questionnaire was made to 207 people. The questions were asked via internet and the answers were recorded via the e-mail address that was also asked. What these questions are asked for and the determinations related to the answers have been made in advance. Along with the questions psychiatrists measured the level of knowledge in healthlaw. Demographic questionnaire was also included in the questionnaire and it was tried to be examined demographically and the information in the answers was tried to be determined in general about information levels and unusual knowledge levels. With the answers given to the questionnaire, the level of knowledge of psychiatrists in health law has been determined and tried to be revealed in the points and points that they are missing. As a result of this, psychiatrists tried to get ideas about how to up grade their knowledge level.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record