sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Yusuf
dc.date.accessioned2022-12-01T08:27:42Z
dc.date.available2022-12-01T08:27:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85744
dc.description.abstractÇeviri edincinin diğer alt edinçleri yanında iki dil edinci temel nitelik taşımaktadır. Diğer bir deyişle, yetersiz iki dil edincine sahip bireylerin çeviri edincinin (araştırma, kültür, konu, aktarım ve metin) alt edinçlerine ilişkin eğitimden beklenen faydayı sağlaması beklenemez. Bu çerçevede, öğretmen, edebiyat uzmanı ve çevirmen yetiştiren programlarla herhangi bir kursta Fransızca öğrenen bireylerin çeviri edinçlerinin karşılaştırılmasından elde edilen veriler bu düşünceyi güçlendirmektedir. Nitekim bu çalışmada, teknik nitelikli bir metin sözü edilen programlarda Fransızca öğrenen öğrencilere çevirtilerek birimsel denklik, dilbilgisel doğruluk, kullanılabilirlik, yerindelik ve erişilebilirlik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve daha fazla çeviri yapan öğrencilerle, diğer öğrencilerin çeviri edimlerinde farklılık olup olmadığı sorusunun yanıtı aranmıştır. Elde edilen sonuçlar, daha fazla çeviri yapan öğrenciler lehine belirgin bir üstünlükten söz edilemeyeceğini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, çeviri edincinin gelişmişliği ile sınıf düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olmayabileceğini ortaya koymaktadır. Belge incelemesi yöntemi ile 201 öğrenciden elde edilen verilerin kullanıldığı araştırma sonuçları çevirmen eğitiminin öğrenenlerin A dili ve B dili ile ilişkisi çerçevesinde belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması gereğini açıkça ortaya koymaktadırtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectÇeviri, çeviri edinci, çevirmen eğitimi, yabancı dil öğretimitr_TR
dc.titleFARKLI PROGRAMLARDA FRANSIZCA ÖĞRENENLERİN ÇEVİRİ EDİMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ DENEMESİtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage174tr_TR
dc.identifier.endpage193tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2148-3434
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR
dc.description.indexDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record