sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBartan, Özgür Şen
dc.date.accessioned2022-12-01T08:19:05Z
dc.date.available2022-12-01T08:19:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85741
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı çeviri öğretimi bağlamında açıksözcüksel eşdizim öğretimi için tasarlanan ve Çeviri içinSözcüksel Eşdizim Öğretimi (ÇSEÖ) adı verilen öğretim programının etkilerini incelemektir. ÇSEÖ programı İngilizceMütercim Tercümanlık anabilim dalındaki öğrencilerine 10hafta uygulanmıştır. Bu programda öntest, sontest,Compleatlextutor (http://lextutor.ca/concordancers/) adlı çevirimiçi bağımlı dizin aracını kullanarak verilen İngilizce edebi metinden eylem+ad eşdizimleri bulma, Türkçe-İngilizce çevirisi yapılmış bir romandan eylem+ad eşdizimleri eşleştirme ve çözümleme ve özellikle anadiliTürkçe olan öğrenciler için zor bulunan eylem+adeşdizimleri içeren (Nişancı, 2014; Şen Bartan, 2019) tümcelerin Türkçe-İngilizce çevirilerinin yapılması, Türkçe-İngilizce yazınsalçeviriler yapıp iki dilli eşdizim listeleri çıkarma uygulamaları yer almaktadır. Çalışmada tek grup kontrolgrupsuz öntest sontest deseni benimsenmiştir. (Creswell, 2014). Çalışmanın sonuçları ÇSEÖ programının öğrencilerinsözcüksel eşdizim farkındalıklarını ve çeviri edimlerini arttırdığını göstermektedirtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectSözcüksel eşdizim, açık öğretim,bağımlı dizin, yazın çevirisi, karşıtsal çözümlemetr_TR
dc.titleÇEVİRİDE AÇIK SÖZCÜKSEL EŞDİZİM ÖĞRETİMİtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage148tr_TR
dc.identifier.endpage157tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencitr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2148-3434
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR
dc.description.indexDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record