sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTamer, Halil Yasin
dc.date.accessioned2022-12-01T08:06:21Z
dc.date.available2022-12-01T08:06:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85737
dc.description.abstractGünümüzde veri ekonomisi olarak adlandırılan yeni teknoloji paradigmasının yol açtığı etkilerden biri, akademik yayıncılığın dönüşerek bilimsel bilgi üretim süreçlerini dijital hale getirmesidir. Bu süreçte, DergiPark projesi, akademik yayıncılık açısından olumlu etkilere yol açan bir reform olarak nitelendirilmelidir. Ancak, günümüzde bilimsel bilgi üretiminin bulut sistemleri üzerinden işlendiği, akademik metinlerin dijital platformlar aracılığıyla paylaşıldığı ve bu paylaşım süreçlerinin büyük veri araçlarıyla sürekli olarak analiz edilebildiği göz önüne alındığında, akademik mülkiyetin gerçekten kime ait olduğu sorusu dikkatle ele alınmalıdır. Biz de bu makalede şu soruya yanıt arıyoruz: Makale, kitap, proje metinleri ile konferans konuşmaları ve ders notlarından oluşan akademik eserlere ilişkin büyük verinin koruyuculuğu görevini kim üstlenmelidir? Türkiye özelinde bu sorulara verilecek cevaplar için dikkate alınması gereken ilk kurumun DergiPark projesi ve dolayısıyla TÜBİTAKULAKBİM olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak bu proje dolayısıyla ulusal olarak elde edeceğimiz birçok fayda aynı zamanda birçok riskin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, ortaya çıkan etki-faktör denklemi içinde ülkemizdeki akademik yayıncılığın unsurlarını masaya yatırmakta ve akademik yazının bugünü ile geleceğini tartışmaya açmaktadır.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectDergipark, büyük veri, akademik mülkiyet, veri yönetimitr_TR
dc.titleAKADEMİK BÜYÜK VERİ VE BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİ: DERGİPARK ÖRNEĞİtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage100tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencitr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2148-3434
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR
dc.description.indexDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record