sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAytimur, Gizem
dc.date.accessioned2022-12-01T08:01:33Z
dc.date.available2022-12-01T08:01:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85735
dc.description.abstractEkonomi teorilerinin çoğu bireylerin rasyonel davrandıklarını ve karar verme davranışında tüm bilgileri dikkate aldığını belirtmektedir. Bu kapsamda ekonomi teorilerinden ve uygulama alanlarından bu perspektiften hareketle çeşitli modeller üretilmiştir. Bu karmaşık modellerin çözümünde de matematiksel modellerden faydalanılmıştır. Marshall, Fisher, Keynes gibi ekonomistlerin ürettikleri modeller bilimsel araştırmalarda matematiksel yöntemlerin kullanılmıştır. Ancak kimi teorisyenler ekonominin insan faktöründen ayrı düşünülmeyeceğini savunmuşlardır. Bu nedenle ekonomi, insan faktörü ile birlikte incelenen sosyal bir bilimdir. Bu çerçevede geliştirilen davranışsal ekonomi, bireylerin ekonomik davranışlarının psikolojik yaklaşımla incelenmesini belirterek ekonomi bilimine katkı sağlamıştır. Bu çalışma ekonomi ve psikoloji ilişkisinin gelişimini disiplinler arası araştırılan davranışsal ekonominin nans, pazarlama, yatlandırma, işletme yönetimi gibi işletme bilimi ile etkileşimini inceleyen bir literatür taramasıdırtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectDavranışsal ekonomi, işletme yönetimi, davranışsal nans, davranışsal pazarlama, davranışsal yattr_TR
dc.titleDAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İŞLETME YÖNETİMİtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage66tr_TR
dc.identifier.endpage83tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencitr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2148-3434
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR
dc.description.indexDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record