sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTÖRENLİ, NURCAN
dc.contributor.advisorATAY, TÜLAY
dc.contributor.authorNaeseh, Abir
dc.date.accessioned2022-11-30T13:20:55Z
dc.date.available2022-11-30T13:20:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85729
dc.description.abstractTürkiye, 2011 yılından beri süregelen Suriye iç savaşı süresince kabul ettiği 3.6 milyon Suriyeli sığınmacı ile dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olarak yer almaktadır. Hatay ili özelinde ise, ilin barındırdığı Suriyeli sığınmacı sayısı (435.026) ilin genel nüfusuna oranla yüksek bir rakam teşkil etmektedir (27%) ve bu rakam Hatay ilini barındırdığı sığınmacı sayısı açısından ülke genelinde ikinci sıraya yerleştirir. Ayrıca, şehrin Suriye ile yüzlerce kilometre uzunluğunda ortak bir sınırı olması da şehirde yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan araştırmaların yüksek bir önem teşkil etmesine neden olur. Medyanın kamuoyu oluşturmadaki yeri ve dünyaya egemen olan kutuplaştırıcı söylemler düşünüldüğünde ise medyanın bu bağlamda arz ettiği önem daha da artmaktadır. Bu çalışmada, sığınmacılık ile mültecilik arasındaki farkı ortaya çıkarılmış ve geçmişteki mültecilik örneklerinden bir seçki sunulmuştur. Ayrıca, Suriye'nin bulunduğu duruma gelmesinde büyük rol oynayan son elli yıldaki toplumsal ve siyasal faktörlere de değinilmiştir. Türkiye'nin izlediği göç yönetimi metodlarının özellikleri ve bunların siyasal süreçlere bağlı sergiledikleri değişiklikler de mercek altına alınmıştır. Bu çalışmada, Wodak'ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi kullanılarak, toplumsal ve kültürel kutuplaşma kavramı ve kuramları bağlamında Hatay'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların yerel gazetelerdeki temsillerinin ne derece gerçekçi olduğu ve Suriyeli göçmenlerin kendileri hakkındaki söylemleri nasıl yorumladıkları araştırılmıştır. Araştırmanın amacı ise medya temsillerinde bahsedilen sorunların sığınmacıların asıl sorunları ile ilintili olup olmadığını ve bu temsillerin aslında kutuplaştırmayı arttırmak üzere inşa edilmiş temsiller olup olmadığını tespit etmektir. Bu tespit beraberinde medya temsillerinde kültürel ve toplumsal kutuplaşmaya iten unsurlar olup olmadığını anlamayı hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: Yerel Gazeteler – Göç – Kutuplaşma – Wodak – Antakyatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectYerel Gazetelertr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectKutuplaşmatr_TR
dc.titleMedya gerçekliği ve toplumsal gerçekçilik açısından Suriyeli sığınmacıların temsili: Yerel Hatay gazeteleri örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe representation of syrian refugees within the context of media accuracy and social realism: A case study of local Hatay newspaperstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentGazeteciliktr_TR
dc.description.ozetWith an estimated 3.6 million Syrian refugees crossing its borders since the Syrian civil war began in 2011, Turkey is home to the largest number of refugees worldwide. The province of Hatay is even more significant, as the number of Syrian refugees living in the city (435.026) makes up nearly 27% of the province's total population, which makes it the second more populous province in Turkey based on the number of refugees it is home to. Furthermore, the city of Hatay shares a long land border with Syria, which makes any research into the experiences of Syrian refugees in the city highly significant. Considering the role the media plays when it comes to shaping public opinion, and the divisive rhetoric currently polarizing the globe, the significance of the media becomes even more apparent. The content of this study highlights how asylum seekers and refugees differ, and provides examples from other refugee crises from the past. Additionally, it touches on the political and social developments over the last fifty years in Syria, which shaped the present state of the country. It also focuses on the varying refugee management strategies employed by Turkey, and how these have changed depending on political developments. This study uses Wodak's critical discourse analysis method to explore whether newspaper representations of Syrian refugees living in Hatay are based on reality, and how Syrian refugees interpret the discourse surrounding them, within the context of the social and cultural polarization theory and concept. The aim of the study is to discover whether the problems put forwards by media representations are aligned with the problems refugees actually experience, and question if these representations are mere caricatures designed to increase polarization. It aims to understand whether media representations include components that drive cultural and social polarization. Keywords: Local Newspapers – Migration – Polarization – Wodak – Antioch-on-the-Orontestr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record