sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDirlikyapan, Jale Özata
dc.contributor.authorÇaydaş, Aylin
dc.date.accessioned2022-11-30T13:14:26Z
dc.date.available2022-11-30T13:14:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85727
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler ve tarihsel dönüşüm ile birlikte televizyondan internete kayış daha özgürlükçü ve daha serbest bir yayıncılık anlayışını akıllara getirse de bu düşünce biçimi egemen sistemin işleyiş biçiminden, medya sahipliklerinden ve çapraz tekelleşmeden kaynaklı olarak bir yanılgıdan öteye geçememiştir. Dolayısıyla her türden yapımda olduğu gibi tez çalışmamda yer alan uyarlama yapımlarda da bu durum egemen sistemin sürekliliğini sağlamaya ve mevcut toplumsal düzenin öğretilerini yayma amacına hizmet etmeye yöneliktir. Uyarlama farklılıklarının oluşmasının birçok gerekçesi olmakla birlikte, esas olan örtük amaç egemen sistemin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak ve buna uygun olarak mevcut toplumsal düzeni inşa etmektir. Bundan kaynaklı olarak tez çalışmamda uyarlama farklılıklarının gerekçesi ve ne türden amaçlara hizmet ettiği gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda söz konusu tez çalışmasına konu olan ana kaynak roman ile uyarlama internet dizisi arasındaki farklılıklar, değişimler, dönüşümler, eklemeler ve çıkarmalar değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectUyarlamatr_TR
dc.subjectMedyatr_TR
dc.subjectPopüler kültürtr_TR
dc.titleRomandan dijital dizilere uyarlamalardaki farklılıklara popüler kültür ve egemen ideoloji açısından bakış: Fi/Çi dizisi örneğitr_TR
dc.title.alternativeA view of the differences in spinoff from the perspective of popular culture and dominant ideology the example of Fi/Çi seriestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHalkla İlişkiler ve Tanıtımtr_TR
dc.description.ozetThe shift from television to the internet technological improvements and historical transformation brought to minds a more libertarian and free-ppirited broadcasting philosophy, this philosophy could not go more than a delusion due to the framework of the dominant system, media ownership and cross-monopoly. Consequently as in all kinds of productions, In the context of my thesis work on spin-off productions, aimed at ensuring the continuity of the dominant system and serving the purpose of disseminating the teachings of the current social order. There are many reason for formation of spin-off productions the main implicit goal is to make sure of the continuity of the current dominant system and spreading the teachings of the current social order. Derived from all these, in my thesis work the reasons of spin-off productions and what type of purposes they serve are emphasized. In the light of the context, the differences, changes, transformations, additions and removals between main novel and spin-off production evaluated and classified.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record