sherpa/romeo

Now showing items 1-17 of 17

   Subject
   2008 krizi, kriz nedenleri, para ve maliye politikalar [1]
   Alfonso Sastre, içsavaş sonrası İspanyol tiyatrosu, varoluşçuluk, belirsizlik [1]
   Andrea Levy,göç,sömürgecilik,kölelik,kimlik [1]
   BİST 100, nansal performans, kadın yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği [1]
   Çeviri, çeviri edinci, çevirmen eğitimi, yabancı dil öğretimi [1]
   Davranışsal ekonomi, işletme yönetimi, davranışsal nans, davranışsal pazarlama, davranışsal yat [1]
   Dergipark, büyük veri, akademik mülkiyet, veri yönetimi [1]
   Dogtooth, lacan, Freud, bilinçaltı, dil, sembolik düzen [1]
   İskân, yerleşik hayat, tanzimat, konar-göçer, aşiretler, osmanlı imparatorluğu [1]
   İşçilerin aile yaşamı, kadın işçilerin korunması, 2019/1158 sayılı yönerge, analık izni, ebeveyn izni, kısmi süreli çalışma [1]
   Kent, kentsel dönüşüm, yeni şehircilik anlayışı, kent ve kültür ilişkisi, kentsel dönüşüm ve kültürelyaşam,kentsel dönüşümde bilgi merkezleri [1]
   Neoliberalizm, demokrasi, kültür, çağdaş sanat, sergi [1]
   Seyahatnâme, gravür, trabzon kenti, konut [1]
   Sözcüksel eşdizim, açık öğretim,bağımlı dizin, yazın çevirisi, karşıtsal çözümleme [1]
   TİD, atölye çalışması, sağır, iletişim, tutum, sosyal hizmet [1]
   Vernaküler, mimarlık, özcülük, ideolojik fantazi, slovaj žižek [1]
   Yabancı dil olarak türkçe öğretimi, görünüş, kılınış, anlatım tekniği [1]