sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKayıran, Meltem
dc.contributor.authorGürer, Canberk
dc.date.accessioned2022-11-24T08:35:12Z
dc.date.available2022-11-24T08:35:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85568
dc.description.abstract1920'lerdeki hızlı ekonomik büyümenin ardından 1929 Büyük Buhranı ile ekonomik sistem derin bir krize girmiştir. John Maynard Keynes'in görüşleri bu süreçten çıkış için aralanacak kapının anahtarı olarak kabul edilmiştir. 1945 ile 1970 yılları arasındaki bu dönem, 1970'ler ile birlikte ışıltısını yitirmeye başlamıştır. Etkileri 1970'li yıllarla birlikte tüm dünyayı sarmaya başlayan neoliberalizmin kuramsal temelleri yüzyılın ilk yarısında atılmıştır. Fakat kırk yılı aşkın süredir dünyaya biçim vermekte olan ve kuramsal temelleri günümüzden yaklaşık seksen yıl geriye dayanan neoliberalizm kavramı çoğu zaman tanımlanmayan ya da muğlak bir biçimde tanımlanan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Kavramın tanımı ile ilgili karmaşık bir durum mevcuttur ve neoliberalizm kavramı kullanıldığında tam olarak neyin ima edildiği açık değildir. Kavramı kimi zaman devleti yok etme girişimi, kimi zaman bir çeşit ilksel müdahalecilik karşıtlığı, kimi zaman da güçlü bir devleti ima eden egemenliğin iadesi projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun tespiti neoliberalizmin kendisini açıklanacak bir kavram olarak ele almayı gerektirmektedir. Çalışma kapsamında, bir müdahalecilik türü olarak ele alınan neoliberalizmin kullandığı müdahale araçları, Türkiye'de sinema filmlerinin desteklenmesi mekanizması örneği üzerinden incelenmektedir. Bu amaçla, mekanizmanın uygulanmaya başladığı 2005 yılı ile 2015 yıl arasındaki dönemde, sinema piyasasının yaşadığı dönüşüm değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: liberalizm, çifte hareket, neoliberalizm, devlet müdahalesi, piyasa, sinema endüstrisitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectNeoliberaltr_TR
dc.subjectsinema filmitr_TR
dc.titleNeoliberal bir müdahale aracı olarak sinema filmlerinin desteklenmesi: Türkiye örneğitr_TR
dc.title.alternativeSupporting films as a neoliberal intervention mechanism: Evidence from Turkeytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.description.ozetFollowing the rapid economic growth in the 1920's; economic system entered into in a deep crisis triggered by the great depression of 1929. The views of John Maynard Keynes had been considered to be the key to the door that would lead to the exit from the crisis. The golden age of Keynesian economy in between 1945-1970 was challenged and replaced by neo-liberalism that spread all around the world in the 1970's. Although it has been shaping the world for more than 40 years and its theoretical roots traced back to the 1930's; neo-liberalism is a concept that often can't be defined at all or can only be defined vaguely. The definition of the concept is highly complicated and controversial; when it is employed, it is not clear what it refers to. The concept of neo-liberalism might stand as an attempt to destroy the state, an opposition to the interventionism or a project of returning back sovereignty that implies a strong state. In such an approach neo-liberalism should be perceived as a concept that requires an explanation itself. In this study, the intervention tools of neo-liberalism -which is also considered as a type of interventionism- will be analyzed in the case of mechanism used to support the cinema movies. In that sense the transformation of the cinema market since the initiation of this mechanism in 2005 up to 2015 will be assessed. Keywords: liberalism, double movement, neo-liberalism, state-intervention,market, cinema industrytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record