sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKodal, Süleyman
dc.contributor.authorAkşit, Cenk
dc.date.accessioned2022-09-30T12:32:48Z
dc.date.available2022-09-30T12:32:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84532
dc.description.abstractÇalışmada su kısıtı koşullarında yüzeyaltı damla sulama sistemi ile sulanan silajlık mısırın verim ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017 ve 2018 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada 4 farklı su konusu (S1: %125, S2: %100, S3:%75 ve S4: %50) belirlenmiştir. Yüzeyaltı damla sulama sistemi lateralleri toprak yüzeyinin 40 cm altına yerleştirilmiştir. ET0 değerleri günlük olarak otomatik iklim istasyonundan alınmış ve bitki katsayısı ile düzeltilerek ETc değerleri hesaplanmıştır. 5 günlük dönemler sonunda birikimli ETc değerinden etkili yağış düşülerek sulama suyu miktarı hesaplanmış ve S2 konusuna uygulanmıştır. Diğer konulara ise belirlenen oranlarda su uygulanmıştır. Çalışmada su kullanım etkinliği (WUE) ve sulama suyu kullanım etkinliği (IWUE) ile hasat sonrası bazı bitki verim parametreleri (bitki boyu, koçan adedi, yaprak ağırlığı, gövde ağırlığı ve silaj verimi) belirlenmiştir. Konulara uygulanan sulama suyu miktarı 2017 yılında 265.5 – 615.3 mm arasında 2018 yılında ise 251.4 – 604.9 mm arasında, gerçek bitki su tüketim değerleri (ETa) ilk yıl 457 – 713 mm, ikinci yıl 414 – 711 mm arasında bulunmuştur. Verim değerleri ilk yıl S1, S2, S3 ve S4 konularında sırasıyla 8.5 t/da, 7.3 t/da, 7.0 t/da ve 5.1 t/da, ikinci yıl ise sırasıyla 6.5 t/da, 6.0 t/da, 5.2 t/da ve 3.6 t/da olarak elde edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectYüzeyaltı damla sulamatr_TR
dc.subjectsilajlık mısırtr_TR
dc.subjectsu kısıtıtr_TR
dc.titleYüzeyaltı damla sulama yöntemi ile uygulanan farklı sulama suyu miktarlarının silajlık mısır verimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of different irrigation water quantities applied by sub-surface drip irrigation method on silage corn yieldtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetIn the study, it was aimed to determine the yield and water use efficiency of silage corn irrigated with subsurface drip irrigation system under full and deficient irrigation conditions. The study was conducted in Ankara University, Faculty of Agriculture, Haymana Research and Application Farm in 2017 and 2018. The study was established in three replications according to the random blocks trial pattern. In the study, 4 different water subjects (S1: 125%, S2: 100%, S3: 75% and S4: 50%) were determined. The subsurface drip irrigation lateral was placed 40 cm below the soil surface. ET0 values were taken daily from the automatic climate station and ETc values were obtained by correcting with the plant coefficient. At the end of the 5-day periods, the amount of irrigation water was calculated by deducting the effective precipitation from the accumulated ETc value and applied to the S2. Water was applied at determined rates to other subjects. In the study, water use efficiency (WUE) and irrigation water use efficiency (IWUE), some plant yield parameters (plant height, number of stubs, leaf weight, stem weight and silage yield) were determined. The amount of irrigation water applied to the subjects was between 265.5 - 615.3 mm in 2017 and between 251.4 - 604.9 mm in 2018. Actual ET values were found between 457 - 713 mm in the first year and 414 - 711 mm in the second year. Yield values for the first year were found as 8.5 t/da, 7.3 t/da, 7.0 t/da, and 5.1 t/da for S1, S2, S3 and S4 respectively and 6.5 t/da, 6.0 t/da, 5.2 t/da and 3.6 t/da for the second year.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record