Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorGiray, Dilan Akgün
dc.date.accessioned2022-09-28T11:01:11Z
dc.date.available2022-09-28T11:01:11Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.779961tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84463
dc.description.abstractSosyal öyküler, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların davranışsal ve eğitsel gereksinimlerinin desteklemesinde etkililiği ortaya konmuş kanıt temelli uygulamalardan biridir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının kanıt temelli uygulamaları yüksek uygulama güvenirliğiyle sunması OSB olan çocukların hedef becerilere ulaşmalarında oldukça önemlidir. Bu noktada öğretmen adaylarının hazırladığı ve sunduğu sosyal öykülerin okul öncesi OSB olan çocukların hedef sosyal becerileri (oyuncak paylaşma, sıraya girme ve merhaba deme) edinmeleri, uygulama sona erdikten sonra korumaları ve genellemeleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tek-denekli araştırma modellerinden yoklama evreli çiftler arası çoklu yoklama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Sosyal geçerlik verilerinin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları öğretmen adaylarının sunulan eğitimin ardından sosyal öyküleri doğru biçimde yazma ve uygulama becerisini edindiğini, OSB olan çocukların da hedef sosyal becerileri edindiklerini, edindikleri sosyal becerileri koruduklarını ve genelleyebildiklerini göstermiştir. Öğretmen adayları ve OSB olan çocukların anne-babalarından elde edilen sosyal geçerlik bulguları çalışmanın olumlu değerlendirildiğini göstermiştir. Tartışma: Öğretmen adayları sosyal öyküleri doğru biçimde yazmış ve yüksek uygulama güvenirlikleriyle uygulamışlardır. OSB olan çocuklar ise hedef sosyal becerileri hızlıca edinmiş, korumuş ve genellemişlerdir. Öğretmen adaylarının sosyal öyküleri yüksek uygulama güvenirliğiyle yazması ve uygulaması alanyazındaki araştırma bulgularıyla da tutarlılık göstermektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.21565/ozelegitimdergisi.779961tr_TR
dc.subjectOtizm spektrum bozukluğutr_TR
dc.subjectsosyal öykülertr_TR
dc.subjectözel eğitimtr_TR
dc.titleÖğretmen Adaylarınca Hazırlanan ve Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Çocukların Sosyal Becerileri Edinmelerindeki Etkisitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record