Show simple item record

dc.contributor.authorKuh, Zeynep
dc.date.accessioned2022-09-23T11:02:40Z
dc.date.available2022-09-23T11:02:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.46971/ausbid.761478tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84349
dc.description.abstractAile, toplumun en temel ögesi olarak bireyin yaşamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türk toplumunun geleneksel yapısı içerisinde büyük ebeveynler zaman içerisinde edinmiş oldukları tecrübeleri diğer aile bireylerine, özellikle torunlarına aktarmakta ve yol gösterici ve manevi bir doyum kaynağı olmaktadır. Araştırmanın amacı, Isparta ilinde yaşayan geniş ve çekirdek ailelerin sağlık hizmeti kullanım düzeylerinin tespit edilmesi ve aile içerisinde yaşayan büyük ebeveynlerin (anneanne, babaanne, dede vb.) ailedeki diğer bireylerin sağlık hizmeti alımına etkisinin ölçülmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış, katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulan ölçek formu yöneltilmiş ve veri analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya “kolayda örnekleme” yöntemi ile seçilmiş Isparta ilinde yaşayan 415 aile katılmıştır. Araştırma bulgularında, katılımcılar çekirdek aile ve geniş aile olarak incelenmiş ve bireylerin; poliklinik, aile hekimliği, özel hekim sağlık hizmeti kullanımlarında çekirdek aileler ve geniş aileler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcılara yöneltilen basit, ciddi ve çok ciddi (ölümcül) hastalıklarla baş etme tercihleri de çekirdek aileler ve geniş aileler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahiptir. Ancak aile tipleri arasında geleneksel tıp kullanımına ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. Araştırma sonucunda bireylerin belli alanlarda sağlık hizmeti kullanım düzeylerinin aile tipinden etkilendiği, büyük ebeveynlerin olduğu ailelerde sağlık hizmeti kullanımının azaldığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.46971/ausbid.761478tr_TR
dc.subjectAiletr_TR
dc.subjectBüyük Ebeveyn Etkisitr_TR
dc.subjectSağlık Hizmeti Kullanımıtr_TR
dc.titleSağlık Hizmeti Kullanımında Aile Tipinin Rolü: “Büyük Ebeveyn Etkisi”tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Sağlık Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage316tr_TR
dc.identifier.endpage326tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2146-328X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record