sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTülü, Burcu Kılıç
dc.date.accessioned2022-09-23T10:56:52Z
dc.date.available2022-09-23T10:56:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30964/auebfd.858743tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84346
dc.description.abstractYazılı anlatım, okuryazarlık gelişiminin önemli kazanımlarından birisidir. Yazılı anlatım sürecinde bireyin üretici konuma geçerek bilgisini, deneyimlerini ve hayal gücünü farklı metin yapılarına göre düzenlenmiş bir şekilde aktarması gerekmektedir. Bu süreçte birden çok bilişsel beceri etkin biçimde kullanılır. Öğrenme güçlüğü olan pek çok öğrenci yazılı anlatımda sorunlar yaşamaktadır. Alanyazında var olan araştırmalar ve uygulamalar incelendiğinde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama gibi akademik becerilerine göre daha az desteklendiği görülmektedir. Bu derleme çalışmasının amacı öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazılı anlatım becerisinde yaşadıkları güçlükleri ve nedenlerini betimleyerek yazılı anlatım becerilerinin önemine dikkat çekmek ve desteklenmesine yönelik etkili bir yöntem olan strateji öğretimini örnekler ile açıklamaktır. Strateji öğretimi, yazılı anlatımın farklı aşamalarına ya da bütününe yönelik öğrencilerin planlama, yazma ve gözden geçirme aşamalarında becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Strateji öğretimleri, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açık bir şekilde model olunmasına ve sık tekrarlar yapılabilmesine olanak veren Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi öğretim modeline göre yürütüldüğünde önemli kazanımların sağlandığı görülmektedir. Etkili bulunmuş stratejilerin öğretiminin yapılmasıyla ve yazma öncesi planlama, planları yazıya geçirme ve metni gözden geçirme aşamalarının öğrencilere kazandırılması ile daha nitelikli yazılı ürünlerin oluşturması olanaklıdır. Bu çalışma ile ebeveynlerin, alanda çalışan öğretmen ve uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin desteklenmesine ilişkin farkındalıklarının arttırılması, bu konuda yapılacak uygulama ve araştırmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.30964/auebfd.858743tr_TR
dc.subjectYazmatr_TR
dc.subjectöğrenme güçlüğütr_TR
dc.subjectöğrenme güçlüğütr_TR
dc.titleÖğrenme Güçlüğünde Yazılı Anlatımı Desteklemek: Strateji Öğretimitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Eğitimtr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record