sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTekmen, Ayşe Nur
dc.contributor.authorVaroğlu, Gonca
dc.date.accessioned2022-09-23T08:28:02Z
dc.date.available2022-09-23T08:28:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84327
dc.description.abstractBu çalışmada, Japoncada hara 腹, kokoro 心 ve mune 胸sözcükleri ile oluşturulan deyimlerin, bilişsel anlambilimin bakış açısıyla metaforik ve metonimik açıdan çözümlenmesi ve Japoncada hangi durumların hara 腹, hangi durumların kokoro 心 ve hangi durumların mune 胸sözcükleri ile kavramlaştırıldığının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, "hara 腹" sözcüğü ile oluşturulmuş 53 deyim, "kokoro 心" sözcüğü ile oluşturulmuş 81 deyim ve "mune 胸" sözcüğü ile oluşturulmuş 60 deyim olmak üzere toplam 194 deyim çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda, bu deyimlerin hangi bilişsel süreçler sonucunda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, hara 腹, kokoro 心 ve mune 胸sözcükleri ile gerçekleştirilen benzer ve farklı kavramlaştırmalar ortaya konmuştur. Ayrıca çözümlenen deyimlerde Japon toplumuna ait kültürel izler tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra bu çalışmada, bugüne kadar üzerinde pek durulmayan imge metaforu konusu ele alınarak, bazı deyimlerin imge metaforuna yakın olduğu ama sadece bununla açıklanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak bu çalışmada, çözümlenen deyimler arasından tespit edilen, ortak eyleme sahip 15 deyim çifti üzerine bir anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonucunda, bazı deyimlerin sözlüklerdeki açıklamaları ile günlük hayattaki kullanımlarının örtüşmediği anlaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Deyimler, hara 腹, kokoro 心, mune 胸, bilişsel anlambilim, metafor, metonimitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHaratr_TR
dc.subjectKokorotr_TR
dc.subjectMunetr_TR
dc.subjectJaponca deyimtr_TR
dc.title"Hara", "Kokoro", "Mune" sözcükleri ile oluşturulan Japonca deyimlerde metaforik ve metonimik yapılanmatr_TR
dc.title.alternativeMetaphorical and metonymycal structuring of Japanese idioms formed with the words "Hara", "Kokoro", "Mune"tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetIn this study, it is aimed to analyze, the Japanese idioms, which are formed with hara 腹, kokoro 心 and mune 胸, from the perspective of cognitive semantics, metaphorically and metonymically. It is aimed to determine which situations are conceptualized with hara 腹, kokoro 心and mune 胸 in Japanese. For this purpose, the total of 194 idioms were analyzed, that 53 of them are formed with hara 腹, 81 of them are formed with kokoro 心 and 60 of them are formed with mune 胸. As a result of this analysis, it is determined that these idioms occur through the cognitive process. However, similar and different conceptualizations performed with hara 腹, kokoro 心and mune 胸have been demonstrated. Besides, the traces about Japanese culture in analyzed idioms have been detected. Also, in this study, image metaphor that is ignored in recent studies has been emphasized. It is concluded that, some idioms are close to image metaphor but can not completely be explained with it. In addition, a survey was carried out about 15 pairs of idioms which contains the same verb in its structure. The survey results showed that the idioms' descriptions in dictionaries and their use in everyday life are incompatible. Key Words: Idioms, hara 腹, kokoro 心, mune 胸, cognitive semantics, metaphor,metonymytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record