sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, Hüseyin
dc.contributor.authorÇiftçi, Muharrem
dc.date.accessioned2022-09-22T11:09:48Z
dc.date.available2022-09-22T11:09:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84234
dc.description.abstractBu tez çalışması, TÜBİTAK, 1512 kodlu (proje no: 2120127) program tarafından desteklenen ve Türk Patent Enstitüsü (dosya no: 2009/05364) kurumu tarafından tescillenen mikrodalga kombi isimli proje kapsamında hazırlanmıştır. Tez çalışması mikrodalga-malzeme etkileşmelerine dayanmaktadır. Teroik olarak, Maxwell'in elektromanyetik teorisi ve Poynting Teoremi ile bu etkileşimlerin temellerine değinilmiştir. Deneysel olarak da laboratuvar ortamında, mika, PET, slikon ve teflon gibi endüstriyel plastiklerin mikrodalga geçirgenlikleri, soğurdukları enerji miktarları ile hesaplanmıştır. Son olarak da çalışma bir görsel bilgisayar programı ile desteklenmiştir. Yazılımın içeriğinde elektromanyetik dalga uygulamaları ve materyal-mikrodalga etkileşme simülasyonları bulunmaktadır. Bu çalışma neticesinde, mikrodalga ile çalışılabilecek en uygun malzemeler gerekçeleri ile birlikte deneysel olarak tespit edilmiştir. Görülmüştür ki, bu malzemelerin literatürdeki dielektrik sabitleri benzer bir tercih sıralaması doğurmaktadır. Teorik çalışmada ise mikrodalga-dipol molekülleri etkileşmesinden yarı klasik bir formül türetilebileceği ve Wienn yasasının nümerik olarak bu yarı klasik denklemden elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMikrodalgalartr_TR
dc.subjectMikrodalga ısıtmatr_TR
dc.subjectFiziktr_TR
dc.titleMikrodalgaların malzeme içerisinde kaybettiği enerjinin hesaplanmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentFiziktr_TR
dc.description.ozetThis thesis is prepared within the invention as microwave water heater which is supported by TÜBİTAK 1512. programme (project no: 2120127) and registered by Turk Patent Institute (file no: 2009/05364). This thesis is based on microwave - material interactions. Firstly, the main idea of that interactions is examined via Maxwell Electromagnetic Theory and Poynting Theory. In a laboratory, yield of materials for microwave absorption were studied by calculating lost energy. This materials are industrial plastics as mica, PET, silicon, teflon and so on. This study is contributed with visual programming, included general and material-microwave interaction simulation applications. As a result of this thesis, the most appropriate material kind is determined with rationale. It has been observed that the dielectric constant of material in literature constitutes parallel preference of ranking according to this study of material. In theoretical part, it is possible to derive a numerical, semi-Quantum Mechanical equations from microwave-dipole molecular interactions. Also, Wienn Law can be obtained from that semi-Quantum Mechanical equations.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record