sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Tayfun
dc.contributor.authorSezen, Gamze
dc.date.accessioned2022-08-18T13:54:12Z
dc.date.available2022-08-18T13:54:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83247
dc.description.abstractThe seals which were found in the systematic excavations and purchasing by some museums were studied in this thesis named "Late Assyrian and Babylonian seals from Anatolia in the First millennium BC". It was examined 130 seals which were dated to the Late Assyrian and Babylonian seals in this thesis. The majority of seals in question is imported to Anatolia in accordance with relationship between Late Assyrian and Babylonian States in this First Millennium BC. Assyrian seals began to be seen with the economic and political relations between Assyrian and Anatolia. They were found especially in the southeastern Turkey where is regional sovereignty of Assyrian in the Late Assyrian Period. In this period it was seen the intense used of cylinder seals. Use of the Late Assyrian seals was ended in Anatolia after the collapse of Assyrian and during rise of Late Babylonian State. The use of Late Babylonian seals increased with the Anatolian policy of the Late Babylonian State. It is observed that the use of cylinder seals decreased in the Late Babylonian Period, increase in the use of conoid stamp seals in Anatolia.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectArkeolojik kazılartr_TR
dc.subjectAsurlulartr_TR
dc.titleM.Ö. I.bin'de Anadolu'da Geç Asur ve Geç Babil mühürleritr_TR
dc.title.alternativeLate Assyrian and Babylonian seals from Anatolia in the first millennium BCtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentArkeolojitr_TR
dc.description.ozet"M.Ö. I. Bin'de Anadolu'da Geç Asur ve Geç Babil Mühürleri" adlı çalışmada Anadolu'da sistemli kazılarda ele geçen ve satın alma yoluyla çeşitli müzelere giden mühürler incelenmiştir. Tez kapsamında yüz otuz adet Geç Asur ve Geç Babil mührü incelenmiştir. M.Ö. I. Bin'de söz konusu mühürlerin çoğunluğunu Geç Asur ve Geç Babil Devlet'leri ile ilişkiler doğrultusunda Anadolu'ya gelmiş ithal örnekler oluşturmaktadır. Geç Asur Dönemi'nde Asur ve Anadolu arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin başlamasıyla görülmeye başlayan Geç Asur mühürleri özellikle Asur Devleti'nin hakimiyet bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun olarak görülmektedir. Söz konusu dönemde silindir mühür kullanımı yoğun olarak görülmektedir. Asur'un çöküşü ve Geç Babil Devleti'nin yükselişiyle beraber Geç Asur mühürleri ortadan kaybolmuştur. Geç Babil Devleti'nin Anadolu politikasıyla ilişkili olarak Geç Babil mühürleri görülmeye başlamıştır. Söz konusu dönemde silindir mühür kullanımı oldukça azdır. En fazla kullanılan mühür tipini konoid biçimli damga mühürler oluşturmaktadırtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record