sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Ceyda Sibel
dc.contributor.authorBostanlık, Fatma Gül Delimustafaoğlu
dc.date.accessioned2022-08-18T07:26:25Z
dc.date.available2022-08-18T07:26:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83211
dc.description.abstractPThe aim of this study is to compare Ferulago sandrasica and Ferulago mughlae species which are endemic species for Turkey. For this purpose morphological and anatomical features of the species have been investigated, similarities and differences have been demonstrated with drawings and photographs. The aerial and underground parts of both species have been analyzed for major active substance groups. The volatile oil contents of fruits, roots and herba of both species have been established and it has been shown that both species have different components. Different extracts of aerial and underground parts and volatile oils of fruits, herba and roots of both species have been tested against some bacteria and fungi for their antibacterial and antifungal activities. Since water extracts of the roots have been used as aphrodisiacs traditionally, this activity were also investigated the roots and herba of Ferulago mughlae and it has been found that especially Ferulago mughlae roots has significant activity on erectile disfunction. Anticancer effects of the underground parts and roots of Ferulago mughlae has been investigated and it has significant activity.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectafrodizyaktr_TR
dc.subjectApiaceaetr_TR
dc.subjectfelamedintr_TR
dc.titleFerulago sandrasica Peşmen & Quezel ve Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae) türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalartr_TR
dc.title.alternativePharmaceutical botanical investigations on Ferulago sandrasica Peşmen & Quezel ve Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleritr_TR
dc.description.ozetÇalışmamızın amacı Türkiye için endemik olan F. sandrasica ve F. mughlae türlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla her iki türün morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiş ve benzerlik veya farklılıkları fotoğraflar ve çizimlerle ortaya konmuştur. Her iki türün toprak üstü ve toprak altı kısımları ana etken madde grupları açısından incelenmiştir. Meyva, kök ve toprak üstü kısımların uçucu yağ bileşimleri de incelenmiş, her iki türde, hatta aynı türe ait değişik organlarda farklılık olduğu görülmüştür. Toprak üstü ve toprak altı kısımlarının farklı solvanlarla hazırlanan ekstreleri ve meyva, herba ve köklerden elde edilen uçucu yağlar antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri açısından incelenmiştir. Köklerin sulu ekstrelerinin halk arasında afrodizyak olarak kullanımı nedeniyle Ferulago mughlae'nin kökleri ve toprak üstü kısımlarının söz konusu etkisi araştırılmış ve özellikle Ferulago mughlae köklerinin erektil disfonksiyonda belirgin şekilde etkili olduğu ortaya konmuştur. F. mughlae'nin toprak altı kısımları ve köklerinin antikanser etkisi araştırılmış, belirgin şekilde etkili olduğu ortaya konmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record