sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDursun, Çiler
dc.contributor.authorNarin, Fatma Bilge
dc.date.accessioned2022-08-18T07:17:37Z
dc.date.available2022-08-18T07:17:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83208
dc.description.abstractThe Internet is one of the primary tools in the production and dissemination of information. Due to the rapid developments in ICT, journalism has become one of those affected fields by the proliferation of online tools. Manifestly, three main qualities –multimedia, interaction and hypertextuality– distinguish online newspapers from conventional media sources. This study focuses on the concept of hypertextuality, as a distinctive characteristic of the new media. It concentrates on the transformation that this feature creates within the practices of online journalism, and such transformation is called into question through an interdisciplinary perspective and a multi-methodological approach. As a new textual form that enables connections between diverse media contents and various online platforms via tags and links, hypertextuality varies from one source to another, and as such, this study compares the use of hypertexts on different Turkish news websites. Additionally, the transformative impact of hypertextuality on the working conditions of journalists, on the text, and on the users is discussed through the results of the in-depth interviews held with those who work in the field. The research concludes that online newspapers prepare the news with a limited number of multimedia elements, and that they act reluctantly in providing external links due to the competitive media environment. It's also observed that there're striking differences among different types of news websites in terms of their creation of hypertext policies. Apparently, information, now easily distributed via links and tags, brings about new and universal ethical problems, by triggering the pressurising requirement for promptness.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectPostyapısalcılıktr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.titleİnternet gazeteciliğinde hipermetinsellik: Türkiye örneğitr_TR
dc.title.alternativeHypertextuality in internet journalism: The case of Turkeytr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentGazeteciliktr_TR
dc.description.ozetİnternet enformasyonun üretimi ve dağıtımında temel ve etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile İnternetin yaygınlaşmasından en çok etkilenen alanların başında gazetecilik sektörü gelmektedir. İnternet gazetelerini geleneksel basın kuruluşlarından ayıran belli başlı üç özelliğin multimedya biçimselliği, etkileşim ve hipermetinsellik olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, yeni medyanın ayırt edici niteliklerinden biri olan hipermetinsellik, ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Söz konusu özelliğin İnternet gazeteciliği pratiklerinde yarattığı dönüşüm, disiplinlerarası bir bakış açısıyla ve çoklu yöntem kullanılarak sorgulanmıştır. Hipermetinsellik etiketler ve linkler aracılığıyla farklı medya içerikleri ve İnternet platformları arasında bağlantıya olanak sağlayan yeni bir teknoloji ve yeni bir metin biçimi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada hem Türkiye'de yayıncılık faaliyetlerini sürdüren farklı İnternet haber sitelerinin hipermetin kullanım biçimleri karşılaştırılmış; hem de sektör çalışanlarıyla yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla hipermetinselliğin gazetecilerin çalışma koşullarında, haber metninde ve kullanıcılar üzerinde yarattığı dönüşüm tartışmaya açılmıştır. Araştırma sonunda İnternet gazetelerinin haberleri sınırlı sayıda multimedya öğesiyle hazırladıkları, rekabetçi medya koşulları nedeniyle harici link verme konusunda isteksiz davrandıkları tespit edilmiştir. Hipermetin politikası oluşturma konusunda, İnternet haber sitesi türleri arasında belirgin farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Linkler ve etiketler aracılığıyla kolayca yayılan enformasyonun, hız baskısını körükleyerek yeni ve evrensel etik sorunlara neden olduğu saptanmıştır. Araştırmada ayrıca geleceğin haber metni ve gazetecilik pratiklerine yönelik öngörüler de yer almaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record