sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAytaç, Ahmet Murat
dc.contributor.authorYılmaz, Ali Orhan
dc.date.accessioned2022-08-10T12:32:18Z
dc.date.available2022-08-10T12:32:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83060
dc.description.abstractThis master thesis in on philosophy of difference of Gilles Deleuze, one of the post-structualist thinkers in 20th century French philosophical momentum and on philosophy of politics he concentrated on, along with the work he indited together with Felix Guattari after meeting him. This thesis tries to track the works Deleuze handled regarding philosophy in his early period in terms of ontology and analyze the Capitalism and Schizophrenia with political philosophy's own concepts. In this context, it puts some distance between political philosophy of Deleuze and ontology. In the first chapter, traversing the 20th century French philosophical momentum during which intensive philosophical works took place, Deleuze will be placed in historical context. Subsequently, the monograph on David Hume that Delueze, who headed towards a different name from the aforementioned philosophical climate's intellectual sources in the ongoing disputes on the subject which is the main problematic, will be examined. It will be ended with the analysis of the work on Immanuel Kant whom he tried to understand the conscious not with transcendental references but with intrinsic ones. The second chapter of the thesis is on the ontological formation of Deleuze's philosophy of difference. From the monographs Deleuze wrote on Henri Bergson, Friedrich W. Nietzsche ve Benedictus de Spinoza, ontological status of his philosophy of difference's will be determined by bringing the Difference and Repetition and The Logic of Sense, in which he philosophized in his own name, into focal points. In the third chapter, the political philosophy of Deleuze will be examined from the Anti-Oedipus and A Thousand Plateaus volumes, which constitute Capitalism and Schizophrenia. It will be inquired how the set of concepts that Deleuze assembled with the inspiration he got from philosophical workings, formed an analysis frame in the name of political philosophy.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGilles Deleuzetr_TR
dc.subjectFark Felsefesitr_TR
dc.subjectSiyaset Felsefesitr_TR
dc.titleMantık ve Varoluş'tan Bin Yayla'ya: Gilles Deleuze'ün düşüncesinde fark felsefesinin kuruluşu ve siyaset felsefesinin özerkliğitr_TR
dc.title.alternativeFrom logic and existence to a thousand plateaus: Construction of philosophy of difference and autonomy of political philosophy in the thought of Gilles Deleuzetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetBu tez 20. Yüzyıl Fransız felsefi momenti içerisinde yapısalcılık sonrası düşünürlerden olan Gilles Deleuze'ün fark felsefesi ve Félix Guattari ile tanışması sonrası birlikte kaleme aldıkları eserlerle beraber, çalışmalarını yoğunlaştırdığı siyaset felsefesi üzerinedir. Tez, Deleuze'ün ilk döneminde felsefeye dair ele aldığı eserleri ve çalışmaları ontoloji açısından izlemeyi, Kapitalizm ve Şizofreni adlı eseri siyaset felsefesinin kendi kavramlarıyla analiz etmeye çalışır. Bu bağlamda Deleuze'ün siyaset felsefesi ile ontoloji arasına mesafe koyar. Tezin ilk bölümünde, yoğun felsefi çalışmaların olduğu 20. Yüzyıl Fransız felsefi momenti katedilerek, Deleuze tarihsel bağlamı içine oturtulmaya çalışılacaktır. Devamında ana sorunsal olan "özne" üzerine süregiden tartışmada mezkûr felsefi iklimin düşünsel kaynaklarından farklı bir isme yönelen Deleuze'ün David Hume hakkında yazdığı monografi incelenecektir. Bilinci aşkın değil içkin referanslarla anlamaya çabaladığı filozof Immanuel Kant üzerine gerçekleştirdiği çalışmasının analizi ile sonlandırılacaktır. Tezin ikinci bölümü, Deleuze'ün fark felsefesinin ontolojik kuruluşu üzerinedir. Deleuze'ün yazdığı Henri Bergson, Friedrich W. Nietzsche ve Benedictus de Spinoza monografileri üzerinden, kendi adına felsefe yaptığı eserleri olan Fark ve Tekrar ile Anlamın Mantığı odak noktaları haline getirilerek fark felsefesinin ontolojik statüsü belirlenecektir. Tezin üçüncü bölümünde ise Kapitalizm ve Şizofreni adını alan eseri oluşturan Anti-Ödipus ve Bin Yayla adlı ciltleri takip edilerek Deleuze'ün siyaset felsefesi incelenecektir. Deleuze'ün felsefe çalışmalarından aldığı ilhamla devşirdiği kavram setini siyaset felsefesi adına nasıl analiz çerçevesi oluşturduğu soruşturulacaktır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record