sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBor, Mehmet Doğan
dc.contributor.authorÜnal, Elif
dc.date.accessioned2022-08-10T12:07:08Z
dc.date.available2022-08-10T12:07:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83053
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherNükleer Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFilm-Ekrantr_TR
dc.subjecthasta dozutr_TR
dc.subjectdijital radyografitr_TR
dc.titleFilm-ekran, dijitize film-ekran ve dijital radyografi sistemlerinde hasta dozu ve görüntü kalitesi optimizasyonutr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetDijital radyografi görüntüleme sistemlerinin analog film-ekran sistemlerine göre avantajı yanlış ışınlama parametreleri kullanılmasından kaynaklanan tekrar çekimlerini önemli ölçüde azaltmasıdır. Böylelikle hastaların gereksiz ışınlamaları önlenmiş olur. Ayrıca sayısal görüntülemelere uygulanan algoritmalar ile görüntü kalitelerinin arttırılması mümkündür.Ancak, dijital sistemlerde radyasyon dozu-detektör yanıtının doğrusal olması herhangi bir incelemedeki hasta dozunu önemli ölçüde arttırabilir. Bu bağlamda radyasyon dozu görüntü kalitesi optimizasyonunun birçok klinik inceleme için yapılması gerekmektedir. Dozimetrik ve görüntü kalite ölçümleri hastalar yerine fantomlar kullanılarak gerçekleştirilir. Genel olarak radyografik incelemeler için fantom giriş dozunun ölçülmesi yaygın olarak kullanılan bir tekniktir, ancak görüntü kalitesinin spesifik bir parametresinin ölçülmesine yönelik bir çok tasarım olması fantom seçimini kritik hale getirir. Bu tez çalışmasında farklı klinik incelemelerde alınan hasta cilt dozlarının saptanması, hümanoid fantomlarda ve vücudun değişik organlarının benzeşimini veren PMMA ve ANSI tabakalarında giriş radyasyon dozlarının ölçülmesi ile araştırılmıştır. Görüntü kaliteleri, hümanoid fantomlarda gerçekleştirilen farklı yapıların görüntü kontrastlarından, PMMA ve ANSI fantomlarında ise bu fantomlar arasına yerleştirilen değişik görüntü kalite kontrol fantomları ile değerlendirilmiştir. Basit tasarımdaki PMMA ve ANSI fantomlarının tasarımları kompleks olan hümanoid fantomlara göre kullanımları karşılaştırılmıştır ve spesifik klinik incelemelerine en uygun görüntü kalitesi fantomları saptanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record