sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnal, Mustafa Necmettin
dc.contributor.authorBalcı, Eda
dc.date.accessioned2022-08-05T07:14:27Z
dc.date.available2022-08-05T07:14:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82873
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAkciğer hastalıklarıtr_TR
dc.subjectKan gaz analizitr_TR
dc.subjectKan basıncıtr_TR
dc.titleMekanik ventilasyon uygulanan ALI/ARDS'si olan ve olmayan hastalarda SpO2/FiO2 ve PaO2/FiO2 oranlarının karşılaştırılması ve değişik peep değerleri ile oksijen disosiasyon eğrisini kaydıran faktörlerin bu oranlara etkisitr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.description.ozetYoğun bakım ünitesinde akut solunum sıkıntısı sendromu (Acute respiratory distress syndrome:ARDS) olan hastaların hem tanısında ve hem de tedavisinin yönlendirilmesinde rutin olarak başvurulan kriterlerden biri, parsiyel arteriyel oksijen basıncı (PaO2)'nın solunan havadaki oksijen fraksiyonu (FiO2)'na oranı olan PaO2/ FiO2 (P/F) oranıdır. Bu çalışmada, P/F oranının periferik oksijen saturasyonu (SpO2)'nun FiO2'na oranı (S/F) ile korelasyonu, ve değişik PEEP değerlerinde ve oksi-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sola ya da sağa kaydıran durumlarda bu korelasyonunun devamlılığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamıza yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan 80 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan yoğun bakım sürecinde rutin olarak alınan arteriyel kan gazı (AKG) analizi sırasında SpO2 değerleri kaydedilmiştir. Eş zamanlı olarak PEEP değerleri ve oksi-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa/sola kaydıran faktörler (hemoglobin, hematokrit, potasyum, kalsiyum, fosfor, sT3, sT4, TSH değerleri, hastanın ısısı, pH, PCO2, P50 değerleri), ortalama kan basınçları, vazopressor kullanımları kaydedilmiştir. Bulgular: S/F oranı ile P/F oranı arasındaki ilişkinin, R: 0.673 korelasyon katsayısı ile korele oldukları görülmüştür. Bu ilişki aşağıdaki lineer regresyon denklemi, S/F oranı = 109.69 + 0.642 x (P/F oranı) , (p < 0.001) ile belirtilmiştir. Değişen PEEP değerlerinin S/F- P/F arasındaki ilişkiye etkileri kısmi korelasyon ile değerlendirilmiştir ve ilişkiye etkilerinin olmadığı gösterilmiştir. Oksi-hemoglobin dissosiasyon eğrisini etkileyen faktörlerin (pH, PCO2, P50,cilt ısısı, sT3,sT4, TSH, K, Ca, Hemoglobin, P) S/F- P/F arasındaki ilişkiye etkileri kısmi korelasyon ile değerlendirilmiştir ve ilişkiye etkilerinin olmadığı gösterilmiştir. Çalışmamızda hastalar Berlin kriterlerine uygun olarak ağır, orta ve hafif ARDS olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan P/F oranlarına göre S/F oranları belirlenmiştir. Ağır ARDS ( P/F oranı <100) , Orta ARDS (P/F oranı 100-200), Hafif ARDS (P/F oranı 200-300), ARDS olmayan ( P/F oranı >300) hastalarda S/F oranları sırasıyla; 103.2±14.3, 220±54.8, 285.4±33.2, 308.2±100.2 olarak ölçülmüştür. Sonuç: S/F oranı P/F oranı ile koreledir. Değişen PEEP değerlerinde ve oksi-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa ya da sola kaydıran durumlarda korelasyon devam etmektedir. ARDS'nin tanı ve takibinde P/F oranı yerine S/F oranı kullanılabileceği düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record