sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorOnat, Ayşe
dc.contributor.authorGüven, Melek Sarı
dc.date.accessioned2022-08-05T07:05:57Z
dc.date.available2022-08-05T07:05:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82867
dc.description.abstractThe Ottomans, who live under Islamic governments following the traditional practice based on religion under the structure of communities classified the nation. Even the records of the population in the Ottoman Empire, not by ethnicity or language group were kept according to that religion. Kurds, Turks, who share the same religion, but a group that is different in terms of ethnicity and language. The Armenians ethnicity, language and religion are different in terms minorities.In the XIX?th century, the Ottoman Empire as a structure to describe the general condition is good to a lot of ethnic elements. This study describes the general situation in the axis of the Armenians and Kurds. Minorities in the Ottoman Empire management, structuring, and general condition, the general structure of the Ottoman Empire by the year 1828 shows peculiar features of this century. All over the world spreading the ideas of nationalism in the Ottoman society and are the most affected portion of the Armenians were also.In the XIX?th century, relations with the Kurds and the Armenian-inhabited regions century did not show features frequent events has been very peaceful. Formed by the Armenian gangs and riots caused by these gangs such as the Kurds in the Kurdish-Armenian relations profoundly affects the lives of the tribal structure to be affected this relationship. Armenians and Kurds support the actual policies of Western states and these states have played a decisive role in the Kurdish-Armenian relations.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectKürttr_TR
dc.subjectErmenitr_TR
dc.titleKürt-Ermeni ilişkileri (1828-1908)tr_TR
dc.title.alternativeKurdish-Armenian relations (1828-1908)tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.description.ozetOsmanlılar, İslam hükümetlerinin geleneksel uygulamasını izleyerek bünyesinde yaşayan toplulukları millet yapısı altında dine göre sınıflandırmıştı. Osmanlı Devleti'nde nüfusa ait kayıtlar bile, etnik yapı ya da dil grubuna göre değil de dine göre tutulmaktaydı. Kürtler, Türklerle aynı dini paylaşan ama etnik köken ve dil açısından farklı olan bir gruptu. Ermeniler ise etnik köken, dil ve din açısından farklı olan Gayrimüslimlerdi.XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumunu bir çok etnik unsurdan oluşan yapı olarak açıklamakta yarar vardır. Bu çalışmada genel durum Ermeniler ve Kürtler ekseninde açıklanmaktadır. Osmanlıdaki azınlıkların yönetimi, yapılanması ve genel durumu, 1828 yılı itibariyle Osmanlı Devleti'nin genel yapısı bu yüzyıla has özellikler göstermektedir. Tüm dünyada yayılan milliyetçilik fikirleri Osmanlı toplumunu da etkilemiş ve bundan en çok nasibini alan da Ermeniler olmuştur.XIX. Yüzyılda Kürtlerin ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerdeki ilişkileri çok da barışcıl özellikler göstermemiş sık sık olaylar yaşanmıştır. Ermenilerin oluşturduğu çeteler ve bu çetelerin yol açtığı ayaklanmalar Kürt-Ermeni ilişkilerini derinden etkilediği gibi Kürtlerin aşiret yapısı içinde yaşıyor olması da bu ilişkileri etkilemiştir. Ermeniler ve Kürtlerin destek aldığı Batılı devletler ve bu devletlerin uyguladığı politikalar da Kürt-Ermeni ilişkilerinde belirleyici rol oynamıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record