sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Erkan
dc.contributor.authorDIZAJ, AFSAR ABBASI TAGHI
dc.date.accessioned2022-08-05T07:05:48Z
dc.date.available2022-08-05T07:05:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82865
dc.description.abstractRecombinant proteins and antibodies can be use for therapeutic or diagnostic purposes which produced in many different host organisms. The technique for the production of immortal cell making single antibody, fusing target antibody-forming B lymphocyte precursor with a suitable myeloma cells. The fused hybrid cells (called hybridomas), as a cancer cell will reproduce rapidly and will produce large amounts of the desired antibodies. Fatty acid binding protein (FABP4) is a well characterized intracellular lipid transport protein and plays a key role in the intracellular fatty acid transport and adipose tissue metabolism. FABP4 as a adipokine that regulates glucose homeostasis and has various features for metabolic syndrome associated with obesity. In this study, production of monoclonal antibodies against immunogenic FABP4 protein made by recombinant DNA technology. Recombinant His-FABP4 was expressed in e.coli and purified. Balb/C mice used for immunization and serum anti-FABP4 antibodies determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Hybridoma cells created by fusion of splenocytes and myeloma partner cells. After selection of antibody producing cell clones, injecting hybridomas into the peritoneal cavity in Balb/C mice ascites fluids was obtained. We have selected fifteen hybridoma clones that produced antibodies specific for FABP4, as shown by western blotting and immunocytochemistry. As a result we produced MAbs that will be useful for the scientific community working on fatty acid binding proteins and lipid metabolism. In near future, therapeutic approach for this antibody maybe a possibility in metabolic syndrome.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBiyoteknoloji Enstitüsütr_TR
dc.subjectFABP4tr_TR
dc.subjectRekombinant Proteintr_TR
dc.subjectWestern Blottr_TR
dc.subjectMonoklonal Antikortr_TR
dc.titleYağ asiti bağlanma proteini 4(FABP4/aP2)'e karşı monoklonal antikor geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeFatty acid binding protein 4(FABP4/aP2) vs. monoclonal antibodies developmenttr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentBiyoteknolojitr_TR
dc.description.ozetRekombinant proteinler ve antikorlar, Terapötik veya tanısal kullanımı için bir çok konakçı organizmalarda üretilmektedir.Ölümsüz tek tip antikor hücre üretim tekniği, hedef moleküle karşı antikor üreten B lenfositler ve uygun myeloma hücrelerinin füzyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kaynaşan melez hücreler(Hibridoma hücreleri), kanser hücreleri gibi hızla çoğalır ve istenen antikorları büyük miktarda üretecektir. FABP4 ve aP2 olarak bilinen yağ asit bağlayıcı protein (FABP), en iyi karakterize edilmiş hücre içi lipit taşıma proteinlerden biridir ve yağ asitlerinin hücre içi ulaşım ve adipoz doku metabolizmasında anahtar rol oynamaktadır. FABP4 glukoz homeostazisini düzenleyen yeni bir adipokindir ve metabolik sendromun çeşitli özellikleri FABP4 tarafından obezite ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada FABP4 proteininin immunojenik molekülünün rekombinant DNA teknolojisi ile monoklonal antıkor üretimi gerçekleştirilmiştir. Rekombinant His-FABP4 bakteriler içinde ifadelenmiş, afinite saflaştırılması yapılmıştır, bağışıklaştırma için Balb/C dişi fareler bağışıklaştırılmıştır ve enzime bağlı immünosorbent deneyi (ELISA) sistemi ile tarama yapılmıştır. Daha sonra immünize olmuş dalak hücreleri ile miyeloma hücreleri füzyon ederek hibrid hücre oluşturulmuştur. Hibrid hücreleri Balb/C karın boşluğuna enjekte ederek ascites elde edilmiştir. Üretilen monoklonal antikorların aktivitesine Western Blot ve İmmünositokimya yöntemi ile bakılmiştir. Sonuç olarak ürettiğimiz monoklonal antikorların, yağ asit bağlayıcı protein ve lipit metabolizması üzerinde çalışanlar için faydalı olacaktır. Yakın gelecekte, bu antikorların metabolik sendrom için olası bir tedavi yaklaşımı mümkündür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record