sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Gamze Yücesan
dc.contributor.advisorBek, Mine Gencel
dc.contributor.advisorİnal, Kemal
dc.contributor.authorTürkcan, Mehmet
dc.date.accessioned2022-08-05T07:03:18Z
dc.date.available2022-08-05T07:03:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82863
dc.description.abstractThis study aims to analyse the media usage habits of the children working in Ankara-Şaşmaz Automative Industry. This study, which questions whether the class positions and hard living conditions of the children affect their media usage habits, is based on the literature review and on the in-depth interviews with the working children. This study has three parts. In the first part, a social, economic and political analysis of child labour has been pursued. A discussion on child and child labour has been conducted, child psychology and child development have been examined and child labour in the global economy has been analysed. Moreover, child labour in Turkey and its possible causes have been examined. In the second part, the relationship between the child and the media has been discussed and a special attention has been given to the role of the game in child development. Then, it is emphasised that the new child ideology is based on the media technology and the children?s hard living conditions. The role of the media in child socialisation is also underlined. In the last part, the findings of the fieldwork have been discussed in detail. The last part has shed light on the traditional and new media usage habits of child labour.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectÇocuk işçilertr_TR
dc.subjectmedya kullanım alışkanlıklarıtr_TR
dc.titleÇocuk işçilerin medya kullanım alışkanlıkları: Ankara-Şaşmaz Oto Sanayi örneğitr_TR
dc.title.alternativeMedia usage habits of the child workers: The sample of Ankara-Şaşmaz Automative Industrytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentGazeteciliktr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Ankara-Şaşmaz oto sanayi bölgesinde, oto tamirhanelerinde çalışan çocukların medya kullanım alışkanlıklarını incelenmiştir. Çocukların içinde bulunduğu sınıfsal konumun ve güç yaşam koşullarının medya seçimlerine etki edip etmediği düşüncesi üzerine temellenen bu çalışma; alan yazından elde edilen bilgiler ve çocuklarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu şekillenmiştir. Tez üç bölümde ele alınmış olup, ilk kısımda çocuk işçiler üzerine sosyal, ekonomik ve siyasal bir analiz yapılmıştır. Öncelikle çocuk ve çocuk işçiliği üzerinden tartışma başlatılarak, çocukluk tarihi, çocuk psikolojisi ve gelişimi ele alınmış; küresel çapta çocuk işçiliğine değinilmiştir. Hemen ardından Türkiye bazında çocuk işçiliği çalışılmış ve çocuk işçiliğinin altında yatan nedenler ortaya konmuştur. İkinci kısımda çocuk ve medya ilişkisi incelenmiştir ve çocuk gelişiminde oyunun önemi ele alınmıştır. Ardından teknolojiyle güçlenen medyanın ve çocuğun ağır yaşam şartlarının yeni çocukluk ideolojisini yarattığından bahsedilmiştir. Ayrıca medyanın, çocukların toplumsallaşmasındaki önemi incelenmiştir. Son kısımda ise araştırma bulguları detaylı olarak ele alınmıştır. Alan araştırması sırasında elde edilen verilerin analizi yapılmış; çocuk işçilerin geleneksel medya ve yeni medya kullanım alışkanlıkları detaylı bir biçimde incelenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record