Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorBalcı, Ali
dc.contributor.authorÖztürk, Mehmet Nuri
dc.date.accessioned2022-08-05T06:58:20Z
dc.date.available2022-08-05T06:58:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82859
dc.description.abstractThis research seeks self-efficacy perceptions of administrators of public secondary schools in Ankara. School Administators Efficacy Scale has been applied to 450 participants consisting of principals and assistant principals of public secondary schools in Ankara in 2011-2012 academic year. Self-efficacy perceptions of administrators in six factors according to the independent variables which are gender, education, administrative experience and type of appointment, have been investigated. As a result, there is not a significant perception difference according to the education. Female administrators percive themselves more efficacious than males in ?Community collaboration?. In ?Use of community resources? there is a significant difference between the self efficacy perceptions of administrators who have 6-10 years and above 16 years of experiences and those who have 11-15 years of experiences. Self-efficacy perceptions of the administators who are teachers in fact, but assigned as administrators are significantly less than those who are appointed with/without the exam results.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectOrtaöğretimtr_TR
dc.subjectyöneticilertr_TR
dc.titleOrtaöğretim okulu yöneticilerinin öz-yeterlik algısıtr_TR
dc.title.alternativeSelf-efficacy perceptions of secondary school administratorstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Yönetimi ve Planlamasıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Ankara İli kamu ortaöğretim okulu yöneticilerinin kendi öz-yeterliklerine ilişkin algıları araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili kamu ortaöğretim okullarında yöneticilik yapan müdür ve müdür yardımcılarından oluşan 450 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada cinsiyet, eğitim durumu, yöneticilik kıdemi ve atanma şekli değişkenlerine göre altı boyutta öz-yeterlik algıları arasındaki farklılık incelenmiş ve eğitim durumuna göre yöneticilerin öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Kadın yöneticiler kendilerini ?Toplumla işbirliği? boyutunda daha yeterli görmektedirler. ?Toplum kaynaklarının kullanımı? boyutunda 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri yöneticilik deneyimine sahip yöneticilerin öz-yeterlik algıları 11-15 yıl deneyime sahip olanlardan anlamlı şekilde yüksektir. Görevlendirme ile çalışan yöneticilerin öz-yeterlik algıları ise birçok boyutta sınavla ve sınavsız atananlara göre anlamlı şekilde düşüktür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record